Tjekker Fiskerikontrollen om lystfiskerne tager for mange torsk med? – Ja, de gør og det kostede kassen for 15 lystfiskere fra Polen forleden

Pressefoto: Ministeriet For Fødevarer Landbrug og Fiskeri

Det blev en travl weekend på Bornholm for Fiskerikontrollen med ulovligt turbådsfiskeri og ulovlige redskaber ved Hasle, Nexø og Rønne.

Kontrolaktionen startede fredag, hvor et hold kontrollører fra fiskerikontrolskibet Havternen og kontrolafdelingen i Rønne, bordede en turbåd med lystfiskere vest for Bornholm.

Ifølge reglerne må man som lystfisker kun fange og beholde en torsk pr. mand pr. dag. Dette er for at beskytte torsken, der er en truet art.

Vicefiskeriinspektør Steen Majland fortæller:

”Ombord på turbåden var der 15 lystfiskere, som havde fisket i 2 dage. Ifølge reglerne måtte fiskerne samlet set maks. have 30 torsk ombord. Vi fandt 171 torsk ombord, hvilket er en grov overtrædelse af reglerne. Havternen eskorterede turbåden til Rønne, som var nærmeste havn, og Politiet blev tilkaldt. De 15 lystfiskere erkendte alle overtrædelse af reglerne og indvilligede i hver at betale de udstedte bøder på 2.500 kr. pr fisker. Herefter blev turbåden frigivet og kunne sejle videre.”

Weekenden gav ligeledes anledning til kontrol af ulovlige fritidsfiskerredskaber. På baggrund af flere anmeldelser valgte et hold fiskerikontrollører søndag aften at søsætte bordingbåden i Rønne og sejle nordpå for at afdække et, efter forlydende, ulovligt fiskeri.

Steen Majland fortæller:

”I nattens mulm og mørke blev der ved Hasle observeret et fritidsfiskerfartøj, som var i færd med at trække håndvod. Fiskeri med håndvod er ulovligt, og fritidsfiskere må kun benytte krogliner, garn, ruser og tejner. Voddet blev brugt til fiskeri efter agnfisk til ålefiskeri. Vi er meget tilfredse med resultatet af weekendens aktioner, da reglerne jo er til for at vi kan passe på truede arter som ål og torsk.”

Ved Nexø blev der desuden fundet garnredskaber, som var ulovlige, da de var for høje og for lange. Ved Sandvig blev der fundet et redskab med udløbet fritidsfiskernummer. De ulovlige redskaber blev taget i bevaring, og der blev optaget rapport for fiskeriet med håndvod.

Ministeriet For Fødevarer Landbrug og Fiskeri

Kilde: Ministeriet For Fødevarer Landbrug og Fiskeri