Tilsyn skal kunne slå hårdt ned på internettets mange onlineplatforme – slut med målrettede reklamer til børn

Med et nyt lovforslag vil regeringen give Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ansvaret for at føre tilsyn med onlineplatforme i Danmark.

Onlineplatforme har en massiv påvirkning på danskernes hverdag og på den generelle samfundsdebat. Med  EU’s Digital Services Act (DSA) er de dog blevet pålagt at tage større ansvar for deres store rolle samfundet.

Med DSA’en vil det bl.a. blive forbudt for onlineplatforme i Danmark at målrette reklamer til børn ved hjælp af personoplysninger, som platformen har indsamlet fra børnene. Hvis platformen ikke retter ind, kan den se frem til en bøde.

Det vil regeringen sikre med et nyt lovforsalg, der giver Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ansvaret for at føre tilsyn med onlineplatforme i Danmark, som er omfattet af kravene i DSA’en.

”Vi skal helt grundlæggende passe bedre på vores børn og unge i deres digitale liv, så de ikke udsættes for skadeligt indhold på onlineplatforme. Samtidig skal vi sikre, at misinformation ikke spredes med lynets hast og forpester samfundsdebatten. Med de nye krav får alle onlineplatforme forpligtelser og ansvar, som modsvarer deres dominerende rolle i vores samfund. Det må dog ikke blot ende som tomme ord. Kravene skal kunne håndhæves effektivt. Med det her lovforslag sikrer vi, at Danmark medvirker til at gøre det mere trygt og sikkert at færdes online, siger Erhvervsminister Morten Bødskov.

DSA’en indfører krav på tværs af EU, som skal gøre det mere trygt og sikkert at færdes på internettet – særligt for børn og unge. Kravene skal blandt andet være med til at sikre, at borgere ikke udsættes for ulovligt indhold, at platformene tager særlige skridt for at gøre det trygt at færdes online for børn og unge, og at misinformation ikke ødelægger samfundsdebatten.

Kravene forpligter blandt andet onlineplatforme til at begrænse udbredelsen af ulovligt og skadeligt indhold – fx misinformation, terrorpropaganda eller børneporno. Tilsynet med de største platforme som YouTube og Facebook varetages af Europa-Kommissionen i samarbejde med de medlemslande, hvor platformene har hovedsæde.

Lovforslaget forventes at blive vedtaget og træde i kraft i starten af 2024.

DSA’en ligger tæt op ad lignende ny EU-regulering for onlinetjenester og platforme, herunder Digital Markets Act (DMA). Men hvor DSA’en har fokus på brugerbeskyttelse, fokuserer DMA’en på markedskonkurrence og forbyder blandt andet, at de store teknologiselskaber favoriserer deres egne produkter og tjenester frem for andre selskabers.

Fakta:

Konkret får Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen – som DSA-tilsyn – beføjelser til: 

  • At påbyde en virksomhed at udlevere oplysninger.
  • Efter retskendelse – at gennemføre en kontrolundersøgelse hos en virksomhed.
  • At give virksomheder påbud om at leve op til DSA’en og udstede tvangsbøder, indtil virksomheden følger påbuddet.
  • At udstede bødeforelæg i visse tilfælde.
  • DSA’en fastsætter, at bøder kan udgøre op til 6 % af virksomhedens årlige globale omsætning.

Kilde: Erhvervsministeriet