Sønderborg Kommune opgør stormflodsskader foreløbig til 80 millioner kroner

Sønderborg Kommune opgør stormflodsskader til foreløbig 80 millioner kroner. Pressefoto Sønderborg Kommune

Som den første af de sønderjyske kommuner melder Sønderborg Kommune nu ud hvor mange millioner stormfloden har kostet.

Og mon ikke både Haderslev og Aabenraa kommer med lignende beløb omkring skaderne?

Sønderborg Kommune har siden stormfloden i oktober arbejdet hårdt på at skabe overblik over de hundredvis af skader langs kommunens lange kystlinje. En samlet opgørelse over skader på bl.a. veje, havne, broer og rekreative områder er foreløbig vurderet til at koste kommunen 80 millioner kroner.

Sønderborg Kommune har nu et overblik over de hundredvis af skader, der er sket langs hele Sønderborg Kommunes 250 kilometer lange kyst. En kyst, der blev særligt hårdt ramt, da den kraftige stormflod fra sydøst ramte direkte ind på Sønderborgs Kommunes kystnære veje, havne og vandrestier den 20. og 21. oktober.

Der er blandt andet sket skader på asfalt- og grusveje, vandrestier, cykelstier, rekreative områder, broer, havne, badebroer og kommunale bygninger. I alt er skaderne opgjort til foreløbig 80 millioner kroner, hvoraf dæmningen til Kegnæs udgør den største anslåede udgift på 50 millioner kroner.

– Nu har vi et overblik. For en lang række af skaderne er der tale om en vurdering, så det kan blive dyrere. Men uanset hvad den endelige regning ender på, så er det en betydelig belastning i vores i forvejen udfordrede budget. Derfor har Sønderborg Kommune i dag sendt et brev til finansministeren og miljøministeren, hvor vi endnu engang beder om hjælp, siger borgmester Erik Lauritzen.

For tre uger siden sendte borgmestrene i Sønderborg, Aabenraa og Haderslev kommuner et fælles brev til finansministeren og erhvervsministeren angående de økonomiske udfordringer efter stormfloden. Siden har Sønderborg Kommune fået overblik over de samlede skader. Borgere har hjulpet kommunen med at få overblik ved at sende over 400 praj ind med observerede skader.

– Nogle af skaderne er vi allerede i gang med at genopbygge, mens der skal arbejdes videre med andre skader. Mange mennesker er afhængige af dæmningen til Kegnæs, så vi skal have den repareret og sikret mod fremtidens voldsomme vejr. Det er sammen med alle de andre opgaver meget tunge, økonomiske poster, som vi har brug for hjælp til at løfte, siger første viceborgmester Stephan Kleinschmidt.

De anslåede udgifter fordeler sig bl.a. således:

Kegnæsdæmningen: Dæmningen forbinder Als med halvøen Kegnæs. På en strækning på 500 meter er op til et helt kørespor ødelagt eller undermineret. På strækningen er kun et spor farbart. Skadesvurdering: 50 mio. kr.

Veje: Over 30 kystnære asfalt- og grusveje er ødelagt/skyllet væk. Dette vurderes til 4 mio. kr.

Vandrestier: Gendarmstien, Kegnæsstien, Alsstien og Riderute Als har skader som erosion af kysten samt skader på broer og trapper. Oprydning og reparation vurderes til 3 mio. kr.

Broer og havne: Egernsundbroen, Kong Christian X’s Bro, Gråsten Havn, Egernsundbroen og Sønderborg Byhavn især skader på elinstallationer, vurderes til 2,1 mio. kr.

Færgen Bitten: Skader på begge færgelejer vurderes til at koste 1,3 mio. kr.

Badebroer: Ødelagte kommunale badebroer samt andet udstyr på strande vurderes til at koste 2 mio. Dertil kommer ødelagte offentlige badebroer, som primært drives af brolaug bestående af frivillige.

Skader på offentlige toiletter: Vurderes til at koste 1,5 mio. kr.

Kommunale bygninger: Skader på bygninger vurderes samlet til at koste 1 mio. kr., hvoraf skaderne på det nyistandsatte havnekontor i Sønderborg vurderes til 450.000 kr.

Strandpromenaden: Reparation vurderes til at koste 1 mio. kr.

Skader på grønne områder: Vurderes til at koste 1 mio. kr.

Skader på gadelys: Vurderes til at koste 400.000 kr.

Oprensning af vandløb: 150.000 kr.

Beredskabsindsats under stormfloden: 3,2 mio. kr.

Sikring og afspærring inden stormfloden samt oprydning efter stormfloden er opgjort til 1,5 mio. kr.

Dertil kommer et usikkerhedstillæg på anlæg, som forvaltningen arbejder med pga. usikkerhed på priser mm.

Kilde: Sønderborg Kommune