Sønderborg Kommune opgør stormflodsskader tilforeløbig 80 millioner kroner