Sønderborg Kommune: – Forlad boligen inden fredag morgen – oversvømmelse på vej