Fordi fødevarepriserne er steget stiger billetprisen på turen over Storebæltsbroen også