Sydbank melder et kanonflot resultat for 2021: 1,7 mia. før skat

Sydbank-koncernens regnskab for 2021 viser et resultat før skat på 1.764 mio. kr. mod 1.021 mio. kr. i 2020. Stigningen på 743 mio. kr. kan primært henføres til en nettotilbageførsel af nedskrivninger på 415 mio. kr., en høj kundeaktivitet og overtagelsen af Alm. Brand Bank. Resultatet før skat forrenter den gennemsnitlige egenkapital med 14,1 pct. p.a.

Årets resultat udgør 1.411 mio. kr. mod 799 mio. kr. i 2020 og forrenter den gennemsnitlige egenkapital med 11,2 pct. efter skat. Ved indgangen til 2021 forventedes et resultat efter skat i intervallet 850-1.150 mio. kr.

Administrerende direktør Karen Frøsig siger om årets resultat:
– Det er glædeligt, at vi efter endnu et specielt år med corona, kan vise en flot udlånsfremgang på 6,8 mia. kr., svarende til 11,3 pct. Samtidig er kreditkvaliteten så god, at vi kan tilbageføre nedskrivninger for 415 mio. kr. i 2021.

Karen Frøsig udtaler om overgangen til den nye strategi:
– Det er positivt, at vi ved overgangen til den nye strategi – Vækst i forretningen – har et godt udgangspunkt, hvor vi på ryggen af kampagnen ”Danmarks Erhvervsbank” tiltrækker nye gode kunder i alle betydende segmenter og dermed skaber basis for vækst i indtjening og forretningsomfang.

Bestyrelsesformand Lars Mikkelgaard-Jensen siger:
– Bankens stærke kapitalforhold og tilfredsstillende indtjening giver mulighed for udlodning af 1.131 mio. kr., svarende til ca. 80 pct. af det opnåede resultat for 2021. 50 pct. af resultatet udloddes som udbytte og resten via et nyt aktietilbagekøbsprogram på 425 mio. kr. Efter udlodningen er banken fortsat velkapitaliseret.

Forventninger til 2022

  • Der forventes vækst i dansk økonomi i 2022.
  • Basisindtjeningen forventes at blive højere end i 2021.
  • Basisomkostningerne forventes at blive lavere end i 2021.
  • Nedskrivningerne i 2022 forventes på et lavt niveau.
  • Omkostninger med engangskarakter forventes at udgøre i intervallet 50-60 mio. kr. Dette er en investering i fremtiden og vedrører automatisering af boligprocessen og investering i bank-/forsikringspartnerskabet.
  • Resultat efter skat forventes at være i intervallet 1.150-1.450 mio. kr.
  • Forventningen til 2022 er forbundet med usikkerhed og afhænger af udviklingen på de finansielle markeder samt de makroøkonomiske forhold.

Kilde: Sydbank