Nyhavnsstemning i Sønderborg hver sommer

Sønder Havnegade var sidste sommer præget af sydlandsk stemning med borde, stole, servering, palmer og mange mennesker, der nød roen og stemningen. Foto: Kom Toft Jørgensen, Sønderborg Kommune.

Evalueringen af sidste års prøvelukning af Sønder Havnegade i Sønderborg i juli og august er langt overvejende positiv. På den baggrund har Teknik-, By- og Boligudvalget i Sønderborg Kommune besluttet, at gaden frem over lukkes for kørende trafik hvert år i juli-august. I år bliver det dog – på grund af Tour de France – først fra den 4. juli. 

De, der sidste år nød frokoster, pauser og gåture uden støj og os fra biler på Sønder Havnegade i Sønderborg, kan glæde sig over, at de får muligheden igen i år – og de efterfølgende år. Det politiske udvalg på området, Teknik, By og Bolig, har nemlig på baggrund af erfaringerne fra sidste års prøvelukning valgt, at sommerlukningen også gennemføres i år og de kommende år.

– Når vi overordnet ser på både trafikanalysen, reaktioner fra områdets restauranter og beboere og fra borgerne generelt, så tegner der sig et billede af et forsøg, som langt de fleste har været glade for. Vi ser høringssvar som ”særdeles vellykket, dejligt initiativ, en gevinst for Sønderborg” osv. Der er ingen tvivl om, at lukningen af Sønder Havnegade har været netop den styrkelse af havneområdet som både turistmagnet og samlingspunkt for byen, som var hensigten, siger udvalgets formand, Kirsten Bachmann, og tilføjer:

– Samtidig tager vi naturligvis alvorligt, at trafikanalysen peger på mere end en fordobling af trafikken på Bjerggade og Bagergade i forsøgsperioden, så her skal vi finde løsninger, som hjælper trafikanterne ad andre veje.

Udvalgets næstformand, Kristian Beuschau, tilføjer:

– Også nogle beboere på Strandvej og Kongevej fortæller, at de har oplevet øget trafik i forsøgsperioden, mens andre beboere synes, det har været uændret. Men uanset hvad, så vil vi i lukningsperioden i år følge udviklingen i trafikken på de to veje. Generelt er det glædelig, synes jeg, at der har været så god interesse for forsøgslukningen og for at komme med høringssvar, også konstruktive ideer.

Sønder Havnegade vil i de to lukkede måneder i år blive spærret med samme type bom og terrorsikring, som blev anvendt sidste år. Det er dog meningen, at der på sigt skal udarbejdes en løsning, som passer ind i omgivelserne og også tager højde for de oversvømmelser, som med jævne mellemrum opstår på Sønder Havnegade. I forbindelse med afviklingen af Idræts- og Kulturnatten 19. august vil der blive aftalt særlige vilkår.

FAKTA

•Trafikanalysen konkluderer, at gadelukningen ikke i mærkbar grad har påvirkede trafikafviklingen i og omkring Sønderborg Midtby.

•Trafiktællingen viser, at der i lukningsperioden kørte 2,5 gange flere biler på Bjerggade og 2,75 gange flere på Bagergade.

•Restauranterne i området har generelt nydt roen og miljøet, mens Sønder Havnegade var spærret. En enkelt har gjort opmærksom på problemer med forlænget leveringstid pga. ekstra køretid.

•En fleksibel løsning, hvor der fx kunne åbnes for varelevering på Sønder Havnegade på bestemte tidspunkter eller for trafik på visse dage/tidspunkter er efter forhåndsdialog med Politiet blevet afvist som en mulighed

•Den åbne høring gav 112 høringssvar, hvor 82 var positive på forskellige niveauer, mens 13 vurderede lukningen negativ. 17 høringssvar var hverken/eller.

•Da der sidste år blev gennemført forsøgsvis lukning af Sønder Havnegade, valgte det politiske udvalg blandt tre forslag at lukke gaden hele døgnet alle ugens syv dage i juli og august. Politiet har tilkendegivet, at løsninger med åben gade dele af dagen eller dele af ugen vil være forvirrende og ikke trafiksikre, hvorfor de formentlig ville blive afslået.

Kilde: Sønderborg Kommune