Syd- og Sønderjyllands Politi øger sikkerheden til søs med egen båd

Syd- og Sønderjyllands Politi har fået egen båd til at foretage patruljer til søs

Den nye patruljebåd Juliet 0501 er 9,5 meter lang og vejer 2285 kilo med fuld tank

Inden længe kan borgere til søs, ved kysterne og i havnene møde politiet i en ny båd. Syd- og Sønderjyllands Politi har fået egen patruljebåd, der kan bidrage til, at politiet kan øge trygheden og kontrolindsatsen på vandet.

 ”For os er det vigtigt, at alle kan færdes trygt og sikkert – også på vandet.  Den nye patruljebåd er et godt redskab til at komme tættere på borgerne og være der, hvor de er. Vi har gennem en årrække nydt godt af et helt enestående samarbejde med Marinehjemmeværnet, der har assisteret os på indsatser til søs. Det har vi været meget glade for og vil også fremadrettet gøre brug af denne mulighed, men vi kan nu supplere med indsatser og patruljer i vores egen patruljebåd”, siger politidirektør Frits Kjeldsen.

Tilstedeværelse på havet, ved kyster og i havne er forankret i indsatsen Maritim kontrol – i daglig tale ”MARSIKPOL”. I MARSIKPOL-indsatsen deltager politifolk, der er specielt uddannet i sejlads, sølove, navigation mv.

”På vores sejladser møder vi mange borgere til søs, og vi er glade for den gode dialog, som vi har med de sejlende. Med egen båd kan vi nu i endnu højere grad sikre vores synlighed og bevægelighed, så vi også fremadrettet kan sørge for, at både motorbåde, jetski, sejlbåde, kajakker, sup-boards og badegæster kan færdes trygt sammen”, politidirektør Frits Kjeldsen.

Den nye patruljebåd er udstyret med to kraftfulde motorer, der gør det muligt at nå hastigheder på vandet på op mod 50 knob, hvilket svarer til omkring 90 km/t.

Syd- og Sønderjyllands Politi vil løbende være på patrulje i båden, så hvis vejret bliver til det, vil der blive gode muligheder for at hilse på søpatruljen til sommer.

Kontakt gerne patruljen på vandet og læs mere om sejlads ud for de syd- og sønderjyske kyster på https://politi.dk/syd-og-soenderjyllands-politi/om-syd-og-soenderjyllands-politi/sejladsreglement

FAKTA:

En typisk kontrol af lystbåde indeholder:

Beviser og certifikater:

Speedbådsbevis, vandscooterbevis, yachtskipper mv.

Undersøg på forhånd, om dit fartøj er beviskrævende, og hvilket bevis der i så fald kræves.

Ansvarsforsikring:

Er fartøjet beviskrævende, er ansvarsforsikring et lovkrav. Dokumentation for, at der er tegnet og vedligeholdt ansvarsforsikring, skal du kunne fremvise på stedet – også ude på vandet, hvor du måske ikke har internetforbindelse.

Redningsveste:

Du skal have medbragt godkendte redningsveste i rigtig størrelse og vægtklasse til alle personer ombord.

Spiritus:

Der er en promillegrænse på 0,5 for alle beviskrævende fartøjer. Ved ikke-beviskrævende fartøjer er der ikke nogen fast promillegrænse, men fartøjet skal i enhver henseende kunne sejles på fuldt betryggende måde.

Særlige regler for det specifikke sejlads-område:

Eventuelle hastighedsbegrænsninger, forbudsområder, lokale fredningsbestemmelser mv. og politikredsens lokale sejladsreglement skal følges.

Søvejsreglerne generelt:

For eksempel bestemmelserne om vigeregler, sikker fart, behørigt udkig samt skibslys.

Kender du de fem sejlråd?

  • Lær at sejle
  • Hold dit grej i orden
  • Planlæg din tur
  • Hav en livline til land
  • Brug vesten

Læs mere om de fem råd hos Søsportens Sikkerhedsråd:  https://www.soesport.dk/sejlsikkert/de-5-sejlraad

Kilde: Syd- og Sønderjyllands Politi