Stort datalæk ved IT-Center Syd – opdaget allerede 31. august 2023 – ikke mindre end 5 skolers elever og ansatte berørt

– Vi har i dag mundtligt orienteret elever og ansatte om datalækket, som opfølgning på tidligere udsendt information. Orienteringen til eleverne er sammenfattet i nedenstående “Brev til elever og værger”, som er sendt ud til elever og værger i e-boks i dag, lød det i går fra IT-Center Syd, der er et driftscenter for et administrativt IT-servicefællesskab bestående af flere statsligt selvejende undervisningsinstitutioner fordelt på 11 matrikler rundt om i region Syddanmark. . 

Der er desuden udsendt nedenstående pressemeddelelse. 

Pressemeddelelse udsendt den 26.9.2023

Brev til elever og værger udsendt 26.9.2023

Som følge af det Cyberangreb, der ramte IT-Center Syd den 31. august 2023, har undersøgelser nu vist, at der desværre har været et datalæk i forbindelse med cyberangrebet.

Datalækket berører de fem skoler i IT-Centeret: EUC Syd, Sønderborg Statsskole, Gråsten Landbrugsskole, Privatskolen-Als og Sønderborg International School.

Elever, forældre/værger, ansatte og samarbejdspartnere, hvis kontaktoplysninger skolerne er i besiddelse af, vil blive kontaktet direkte med orientering om datalækket, og hvorledes de bør forholde sig hertil, hvor dette er muligt. Andre orienteres via ovenstående pressemeddelelse. 

IT-Center Syd og vi har underrettet relevante myndigheder og sagen er indberettet til Datatilsynet.

Kilde: Bl.a IT-Center Syd