Regeringen: Danmark står nu et bedre sted hvad angår energi – nu må de igen skrue op for varmen på skoler og i rådhusene

Nu må de igen skrue op for varmen på rådhuse og skolerne i Danmark.

Gaslagrene er nu godt fyldt op, og vi står lige nu et bedre sted end på samme tid sidste år. Forsyningssituationen er p.t. så stabil, at danske ministerier nu ophæver den instruks, der sidste år pålagde statslige myndigheder og institutioner at efterleve en række ekstra energibesparende tiltag. Vi skal dog fortsat bruge energi med omtanke og undgå spild. Det er den bedste forsikring mod stigende priser og forsyningsudfordringer denne vinter.

Fyringssæsonen står for døren, og derfor opfordrer regeringen til igen at huske de gode energisparevaner fra sidste år. For det er fortsat afgørende, at vi sparer på energien og dermed ruster både Danmark og Europa til at komme godt igennem hele vinteren.

Dog står Danmark p.t. et godt sted med en stabil forsyningssituation. Derfor har regeringen besluttet, at ministerierne kan ophæve den instruks, der siden september 2022 har medført, at alle myndigheder og institutioner under ministeriernes ansvarsområder har skullet efterleve en række initiativer. Det drejede sig blandt andet om at reducere opvarmning af bygninger til 19 grader og slukke unødvendig belysning.

– Efter en solbeskinnet sensommer er kulden på vej, og det er den tid på året, hvor vi tænder for varmen. Heldigvis står både Danmark og Europa et bedre sted end sidste år. Energipriserne er lavere, og Europas energilagre er godt fyldte. Regeringen ophæver derfor instruksen om 19 grader i statens bygninger. Energiudfordringen er imidlertid ikke gået væk. Det er derfor fortsat vigtigt, at danskerne og dansk erhvervsliv holder øje med energiforbruget og husker gode energivaner. Begrænsning af energispild er fortsat den største forsikring mod stigende priser og forsyningsproblemer. Regeringen overvåger den danske og europæiske forsyningssituation nøje, og vi er klar til at handle, hvis situationen ændrer sig til det værre, siger klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard.

Der er fortsat mulighed for at gøre en ekstra indsats i de enkelte institutioner, og det er fortsat centralt for energiforsyningssituationen, at der spares på energien.

Der er mulighed for at finde energispareråd på Sparenergi.dk.

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet overvåger løbende forsyningssituationen.

Fakta

I september 2022 blev alle myndigheder og institutioner, som er en del af et ministeries organisation og ansvarsområde, pålagt at efterleve en række initiativer. Instruksen er nu ophævet, men opfordringen til at spare på energien består.

Nedenfor er initiativerne fra september 2022 gengivet:

Opvarmning til 19 grader: Reducer opvarmningen af bygninger til 19 grader på de arbejdspladser og i de arbejdsfunktioner, hvor det vurderes muligt og teknisk egnet.

Slukning af unødvendig belysning: I alle bygninger skal der slukkes for unødvendig belysning samt unødvendig udendørsbelysning af facader, parkarealer m.v.

Forkortelse af fyringssæsonen og reduceret driftstid for varme og ventilation: Alle myndigheder og institutioner skal reducere bygningernes driftstid for varme og ventilation ved at slukke eller sænke driftstiden, hvor det vurderes muligt og teknisk egnet, herunder skal fyringssæsonen afkortes ved først at tænde for varmen, når temperaturen ikke kan holdes på 19 grader uden opvarmning.

Medarbejderinformation: Alle myndigheder og institutioner skal kommunikere til medarbejdere om, hvordan man kan bidrage til energibesparelser på arbejdspladsen samt anvende Energistyrelsens kampagnemateriale fra Sparenergi.dk.

Kilde: Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet