Solcelleanlæg på vej på Sydals

Clean Energy Advisors ApS ønsker at etablere et 38 hektar stort solcelleanlæg mellem Tandslet og Lysabild. Anlæggets produktion af el vil svare til 8.000 husstandes forbrug.
Den aktuelle plan, Sønderborg arbejder med i bestræbelserne på at blive CO2-neutral i 2029 – Roadmap 2025 – forudsætter, at der etableres ca. 100 MW solceller i kommunen. Heraf er 25 allerede etableret i Glansager. Kommuneplan 2019 giver mulighed for fem parker andre steder i kommunen – tre arealer på Sydals samt ved Avnbøl og ved Stevning.

Teknik- og Miljøudvalget har netop godkendt, at arbejdet med at gøre det muligt at etablere én af dem – en 38 hektar stor solcellepark mellem Tandslet og Lysabild – kan gå i gang.

– Solcelleparken er endnu et vigtigt skridt i retning mod Byrådets vision om, at vi via en grøn omstilling bliver CO2-neutrale i 2029. En produktion svarende til 8.000 husstandes forbrug er noget, der virker, og med en placering i et udpræget landområde og et fem meter bredt, beplantet bælte omkring håber jeg, at offentligheden vil tage godt imod ideen, lyder det fra Teknik- og Miljøudvalgets formand, Aase Nyegaard.

Inden solcelleparken kan etableres, skal plangrundlaget på plads. Hvis en miljøscreening viser, at det er nødvendigt, skal der desuden udarbejdes en miljørapport for både projektet og plangrundlaget – en såkaldt VVM-proces. Inden denne proces indledes, får offentlighed og myndigheder i 14 dage lejlighed til at kommentere det og komme med idéer. Hvis omstændighederne tillader det, vil der også blive holdt et borgermøde.

– I alt arbejder vi i Kommuneplan 2019 med solceller på ca. 150 hektar fordelt på fem parker i kommunen. Vi regner med, at der kan installeres op mod 1 MW effekt pr. hektar, så solcellerne er vigtige bidrag for at nå vores målsætning om CO2-neutralitet, tilføjer næstformand i Teknik- og Miljøudvalget, Stefan Lydal.

FAKTA for solcelleenergi jf. Roadmap 2025 er, at

  • der skal være installeret 100 MW effekt inden 2025
  • der er installeret 25 MW i Glansager/Vollerup
  • den påtænkte solcellepark på Sydals ventes at være på 25 MW
  • en solcellepark ved Stevning, som også planlægges, ventes at installere 28 MW
  • 78 MW af de 100 MW i Roadmap 2025 dermed er udført/planlagt.

Der var primo 2018 (før vedtagelse og igangsættelse af Roadmap 2025) installeret solcellekapacitet på ca. 19 MW i kommunen – svarende til ca. 5 pct. af kommunens samlede elforbrug.

Be the first to comment on "Solcelleanlæg på vej på Sydals"

Efterlad en kommentar

Din e-mail adresse vil ikke blive offentliggjort.


*