Sønderborg Kommune: – Vær forberedt på oversvømmelse mange steder

Rigtig mange steder i Sønderborg Kommune er der fare for oversvømmelse denne gang. Foto: Erik Egvad Petersen - www.sydnyt.dk

DMI-varsler forsat farlig vejr fredag og lørdag med en prognose på at vandet når op på 190-240 cm over normal vandstand, desuden er der risiko for store bølger.

Der er en række særlige opmærksomhedspunkter rundt i kommunen.

Vemmingbund: De watertubes der tidligere har været anvendt, ejes af Beredskabsstyrelsen. Beredskabsstyrelsen er i den aktuelle situation nødt til at prioritere steder, hvor der er mest kritisk infrastruktur. Der er dog sat en række foranstaltninger i gang i form af 350 halmballer/big baller der sættes langs vejen. Sommerhusejere i Vemmingbund opfordres fortsat til at sikre deres værdier og forlade området.

Skovmose: Sommerhusene i Skovmose er sikrede af et dige. Ved uvejr og meget høj vandstand er der dog en risiko for, at der kan komme brud på diget. Beredskabet er i dialog med digelauget, som har til opgave at sikre diget. Af sikkerhedsmæssige grunde lyder anbefalingen på at sikre værdier og undlade at overnatte i Skovmose natten mellem fredag og lørdag.

Kegnæs: Der er risiko for, at de store vandstigninger kan lukke dæmningen til Kegnæs nogle timer. Dæmningen vil blive oversvømmet, hvis vandstand og bølger når over 210 cm over normal vandstand. Der er fokus på at sikre, at der er hjemmepleje tilgængelig i tilfælde af at dæmningen oversvømmes. Diget ved Hartsø kan blive udfordret af vandstigningerne. Beredskabet er i dialog med digelauget, som har til opgave at sikre diget. Østerby er i særlig risikozone og kan forvente oversvømmelser.

Sandager: Da der er meget stor risiko for høje og farlige bølger, opfordres beboere til at sikre deres værdier og forlade deres huse.

Alle lavtliggende områder: Alle borgere opfordres til at sikre dyr, mennesker og egne værdier. Alle bilister opfordres til at undlade at parkere i lavtliggende områder, og at afholde sig fra at køre igennem vandmasserne i oversvømmede områder.

Transformatorstationer: Vemmingbund og Sønderborg – sikres. Der kan forekomme enkelte kortvarige strømafbrydelser rundt i kommunen.

Gadelys: Holdes så vidt muligt tændt. Sønderborg Kommune er ved at indstille gadelyset, så der ikke bliver natslukket fra midnat til kl. 05.00. Der gøres dog opmærksom på, at der vil være enkelte steder, hvor det ikke er muligt at holde lyset tændt.

Borgere med plejebehov: Beredskabet er i dialog med hjemmepleje og plejehjem for at sikre, at der tages hånd om alle med plejebehov.

Multikulturhuset: Af sikkerhedsmæssige grunde og for at gøre plads til beredskabets arbejde lukkes multikulturhuset helt i perioden fra fredag morgen og indtil oprydningsarbejdet er afsluttet.

Færger aflyser afgange: Færgen Bitten der krydser Als Fjord mellem Ballebro i Jylland og Hardeshøj på Nordals indstiller al trafik fra fredag morgen indtil foreløbig lørdag middag. Vejret og situationen følges løbende og udvides ved behov.

Alslinjen har ligeledes indstillet deres afgange indtil det er forsvarligt at sejle igen.  

Borgere der har brug for hjælp: skal kontakte 112 for akut hjælp eller vagtlæge på 70 11 07 07

Kilde: Sønderborg Kommune