Sønderborg Kommune: Kommunekontoret i Ullerup bygges om til boliger

Borgmester Erik Lauritzen ved overdragelsen af det tidligere kommunekontor i Ullerup, som Peter Rehhoff og broderen Martin Madsen overtager via selskabet Sundeved Ejendomme ApS. Foto: Sønderborg Kommune

Sønderborg Kommune har solgt det tidligere Sundeved kommunekontor i Ullerup til firmaet Sundeved Ejendomme ApS. De nye ejere vil blandt andet bygge kommunekontoret om til lejeboliger.

Det tidligere Sundeved kommunekontor på Avnbølvej 12 i Ullerup er blevet solgt. Det sker efter en længere salgsperiode, som blandt andet skyldes betydelige udgifter ved omdannelse af ejendommen til boliger. Derudover er bygningsmassen nedslidt, og en ombygning til boliger vil betyde omfattende krav til klima og brandsikring.

Men i foråret 2021 kom der tre bud på ejendommen, og i april 2021 godkendte Økonomiudvalget i Sønderborg Kommune salget af det tidligere kommunekontor. Salget var fra købers side betinget af, at der kan opnås byggetilladelse til et boligprojektet. Den er nu udstedt af Sønderborg Kommune.

Det glæder borgmester Erik Lauritzen.

– Salget understøtter vores overordnede plan om at sælge de kommunale bygninger fra, der ikke længere er behov for. Samtidig er jeg glad for, at ombygningen til lejeboliger skaber liv i det tidligere kommunekontor. I Byrådet vil vi gerne være med til at udvikle vores landsbyer og lokalsamfund og samtidig gerne have flere til at bosætte sig, og det kræver, at vi sikrer forskellige tilbud, herunder muligheder for lejeboliger i Ullerup, som er en attraktiv landsby med et meget aktivt landsbylaug. Samtidig er beliggenheden godt: tæt ved Sønderborgmotorvejen og dermed rigtig godt placeret i forhold til hurtig transport til Sønderborg, Als og resten af Sønderjylland, siger han.

Det er firmaet Sundeved Ejendomme ApS, der har købt det tidligere kommunekontor i Ullerup. Planen er at bygge det om til lejeboliger ad to omgange. Boligerne vil være fordelt på 2-, 3- og 4- værelses boliger. I første etape etableres der fem boliger.

– Planen er at ”vende vrangen ud af” bygningen ved, at de nuværende indvendige fordelingsgange nedlægges, og de nye boliger vil få indgang fra det fri. Indretningen i lejlighederne bliver en moderne indretning med lyse boliger, og i stueetagen vil boligerne få niveaufri adgang, så gangbesværede også kan finde boligerne attraktive, fortæller Peter Rehhoff, der ejer Sundeved Ejendomme ApS sammen med broderen Martin Madsen.

– Vi sigter efter en blandet beboersammensætning, hvor der både kan være ældre, men også yngre som finder det attraktivt at bo i de nye lejligheder. Det bliver lejligheder med rækkehusfølelse, da lejlighederne ligger side om side. Det vil give øget fælleskab for både beboere og for besøgende, og samtidig deler man de grønne arealer, siger han.

Udearealerne indrettes med en stiforbindelse, så beboere fremover kan gå rundt om bygningen i haven og igennem bygningen, hvor der etableres en ”port gennemgang”. Parkeringspladserne på begge sider af ejendommen bibeholdes, og der bliver etableret el bil lader til beboere.

Peter Rehhoff forventer de første boliger er færdige i efteråret 2022, hvilket dog afhænger af leverancetider af materialer samt ledige håndværkere.

Kilde: Sønderborg Kommune