Sønderborg Kommune: Kommunekontoret i Ullerup bygges om til boliger