Sønderborg Kommune: Integrationsrådet leder efter nye medlemmer

Der afholdes valg til Integrationsrådet i Sønderborg Kommune tirsdag den 23. november 2021. Indvandrere eller efterkommere af indvandrere har mulighed for at blive valgt til Integrationsrådet.

Integrationsrådet er nedsat af Byrådet og rådgiver kommunen om den samlede integrationsindsats og arbejder for etnisk ligestilling og ligeværd.

Integrationsrådet er et høringsråd, som består af 17 medlemmer. 8 er borgere i Sønderborg Kommune med anden etnisk baggrund end dansk. Derudover er der 2 medlemmer i Rådet, som repræsenterer Byrådet, og 7 medlemmer, som repræsenterer daginstitutionsbestyrelserne, skolebestyrelserne, sprogcenteret, foreningsområdet og beskæftigelsesområdet.

Integrationsrådet udtaler sig om sager, som Byrådet eller kommunens udvalg ønsker at kende Integrationsrådets holdning til.

Rådet har siden 2005 uddelt kommunens integrationspris ”Årets Brobyggerpris”.

Der er valg til Integrationsrådet hvert fjerde år.

Valget til Integrationsrådet finder sted på et valgmøde:

Tirsdag den 23. november 2021 Kl. 17:00 i Multihuset Ulkebøl – Torvet 15a, 6400 Sønderborg.

Er du interesseret i af blive valgt, siger du det til Integrationsrådets formand ved mødets start – det er ikke nødvendigt, at du tilmelder dig. Du er også velkommen, hvis du bare ønsker at høre mere om Integrationsrådet.

Du har stemmeret på valgmødet og kan blive valgt, hvis du:

er fyldt 18 år og har bopæl i Sønderborg Kommune

taler og læser dansk

er indvandrer eller efterkommer af indvandrere (uden for EU).

Integrationsrådet holder 6 møder om året – arbejdet er ulønnet.

Se mere om Integrationsrådet her:

https://sonderborgkommune.dk/politik-og-indflydelse/integrationsraadet