Sønderborg Kommune får 5,3 mio. kr. til projekt om udvikling af kunstig intelligens

Aktindsigter leveret af kunstig intelligens er måske fremtiden, og nu skal Sønderborg Kommune undersøge muligheden. Kommunen har fået 5,3 mio. kr. til udvikling af kunstig intelligent teknologi, som skal hjælpe med behandling af kommunale aktindsigter. Pengene kommer fra Investeringsfonden for nye teknologier og digitale velfærdsløsninger.

Hvordan kan kunstig intelligens hjælpe til at optimere måden kommunen besvarer aktindsigter i kommunerne? Det spørgsmål skal Sønderborg Kommune være med til at besvare gennem et projekt, som går på at udvikle en løsning, hvor kunstig intelligens skal gøre det nemmere at besvare af anmodninger om aktindsigt.

– I dag er kommunernes behandling af aktindsigtssager meget ressourcekrævende – herunder også i Sønderborg Kommune. Projektets formål er at skabe fundamentet for øget kvalitet, ensartethed og hurtigere intern behandlingstid i sager om aktindsigt ved at anvende kunstig intelligens, så kommunen får mulighed for at frigøre ressourcer til mere borgernære opgaver, siger Erik Lauritzen, borgmester i Sønderborg Kommune.

De kunstigt intelligente sprogmodeller, som skal udvikles i projektet, skal bidrage til en effektivisering og en øget kvalitetssikring i arbejdet med aktindsigter. Sønderborg Kommune står for projektet, og når modellerne er udviklede, skal de kunne bruges af alle landets 98 kommuner. De udviklede sprogmodeller (Natural Language Processing modeller) er i stand til effektivt at gennemgå og analysere store mængder tekst, og derefter udpege specifikke oplysninger, alt efter hvad de er blevet bedt om at lede efter. Det kan for eksempel være oplysninger i akter og dokumenter, som skal anonymiseres i forbindelse med en anmodning om aktindsigt. Projektet bygger videre på en eksisterende, digital platform, som er udviklet i 2020-2021 af Sønderborg Kommune i et offentligt-privat udviklingssamarbejde.

Projektet er forankret i Sønderborg kommune, men involverer også Vejen Kommune og Fredensborg Kommune, der lige som Sønderborg bidrager med viden og data til træning af sprogmodellerne. Projektet er et af 12 såkaldte Signaturprojekter, som har til formål at afprøve kunstig intelligens på områder, hvor der er potentiale for at løfte kvaliteten og kapaciteten i fremtidens offentlige sektor gennem skalering af teknologien, men hvor der i dag er få konkrete erfaringer. Fokus er på at udnytte de muligheder som kunstig intelligens giver, men samtidig også på at gøre alle klogere på de begrænsninger og udfordringer, der er i forbindelse med anvendelsen. Projektet løber fra primo 2022 til ultimo 2023.

Kilde: Sønderborg Kommune