Sønderborg kigger afgifterne og gebyrerne efter i sømmene

Sønderborg Kommune checker, om der er ”rent mel i afgifts- og gebyrposen”

I foråret 2019 igangsatte Erhvervsudvalget en gennemgående analyse af afgifter og gebyrer, som virksomhederne pålægges fra kommunen og Sønderborg Forsyning. Formålet var at finde ud af, om der kun opkræves afgifter og gebyrer, som er lovpligtige, samt at undersøge om omkostningerne ved opkrævelse af gebyrer og afgifter er større end indtægterne.For nogle virksomheder kan det måske en gang imellem se ud, som om de offentlige instanser er lidt for ivrige med at opkræve afgifter og gebyrer. Generelt er gebyrer og afgifter dog nødvendige for at sikre, at virksomheder er i social og miljømæssig balance med det samfund, de agerer i – herunder navnlig deres hjemkommune.

For at understøtte Sønderborg som erhvervsvenlig kommune, igangsatte Erhvervsudvalget i foråret 2019 en gennemgående analyse af disse afgifter og gebyrer. Formålet var at afdække, om der er en fornuftig balance mellem de afgifter og gebyrer, som kommunen og Sønderborg Forsyning pålægger deres virksomheder, og hvilke muligheder der i givet fald var for at regulere takster og afregningsmetoder.

– På baggrund af analysen kan vi konkludere, at der kun opkræves nødvendige (lovbundne) afgifter og gebyrer hos virksomhederne samt, at taksterne følger de gældende regler, siger formand for Erhvervsudvalget, Gerhard Bertelsen, og fortsætter: Det bekræfter os i vores klare opfattelse af, at kommunen rent faktisk har ”rent mel i posen” hvad angår sådanne ydelser. 

Også hos Sønderborg Forsyning ønsker man at styrke erhvervsvenligheden:

– Sønderborg Forsyning forventer at styrke erhvervsvenligheden ved at omlægge måden, hvorpå man opkræver erhvervsaffald på genbrugspladserne. Dette vil man fremlægge en ny model for i løbet af efteråret, siger bestyrelsesformanden i Sønderborg Forsyning, Tom Hartvig Nielsen. 

Sønderborg Forsyning vurderer, at en omlægning af modellen vil medføre mindre administrativt arbejde for både virksomhederne og Forsyningen. Samtidig overvejer man mulighederne for ekstraordinært at tilskynde til, at erhvervsdrivende får afleveret erhvervs- og genbrugsaffald til genbrugspladserne.

Be the first to comment on "Sønderborg kigger afgifterne og gebyrerne efter i sømmene"

Efterlad en kommentar

Din e-mail adresse vil ikke blive offentliggjort.


*