Sådan ser den nye regering i Danmark ud

Den nye regering er sat i dag - Lars Løkke Rasmussen fra Moderaterne er landets nye udenrigsminister. Foto: EDrik Egvad Petersen - www.sydnyt.dk

Statsminister Mette Frederiksen har sat den nye regering.

Statsministeren præsenterer den nye regering for Hendes Majestæt Dronningen på Amalienborg kl. 10.

De afgående ministre modtages i afskedsaudiens på Amalienborg kl. 11.15.

Regeringen Mette Frederiksen II:

1) Statsminister Mette Frederiksen

2) Vicestatsminister og forsvarsminister Jakob Ellemann-Jensen

3) Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen

4) Finansminister Nicolai Wammen

5) Økonomiminister Troels Lund Poulsen

6) Indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde

7) Justitsminister Peter Hummelgaard

8) Kulturminister Jakob Engel-Schmidt

9) Erhvervsminister Morten Bødskov

10) Minister for udviklingssamarbejde og global klimapolitik Dan Jørgensen

11) Miljøminister Magnus Heunicke

12) Social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil

13) Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen

14) Børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye

15) Udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek

16) Skatteminister Jeppe Bruus

17) Minister for fødevarer, landbrug og fiskeri Jacob Jensen

18) Kirkeminister, minister for landdistrikter og minister for nordisk samarbejde Louise Schack Elholm

19) Transportminister Thomas Danielsen

20) Uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund

21) Digitaliseringsminister og minister for ligestilling Marie Bjerre

22) Ældreminister Mette Kierkgaard

23) Klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard 

***

Der vil være overdragelse i de berørte ministerier senere i dag. Overdragelsesforretningerne finder sted i de hidtidige ministerier efter følgende plan:

Kl. 13.30 i Forsvarsministeriet:
Morten Bødskov overdrager til vicestatsminister og forsvarsminister Jakob Ellemann-Jensen.

Kl. 13.30 i Børne- og Undervisningsministeriet:
Pernille Rosenkrantz-Theil overdrager til børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye.

Kl. 13.30 i Kulturministeriet:
Ane Halsboe-Jørgensen overdrager til kulturminister Jakob Engel-Schmidt.

Kl. 14.00 i Udenrigsministeriet:
Jeppe Kofod og Flemming Møller Mortensen overdrager til udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen samt minister for udviklingssamarbejde og global klimapolitik Dan Jørgensen.

Kl. 14.00 i Sundhedsministeriet:
Magnus Heunicke overdrager til indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde.

Kl. 14.00 i Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri:
Rasmus Prehn overdrager til minister for fødevarer, landbrug og fiskeri Jacob Jensen.

Kl. 14.30 i Social- og Ældreministeriet:
Astrid Krag overdrager til social- og boligminister Pernille-Rosenkrantz-Theil samt ældreminister Mette Kierkgaard.

Kl. 14.30 i Justitsministeriet:
Mattias Tesfaye overdrager til justitsminister Peter Hummelgaard.

Kl. 14.30 i Kirkeministeriet:
Ane Halsboe-Jørgensen overdrager til kirkeminister, minister for landdistrikter og minister for nordisk samarbejde Louise Schack Elholm.

Kl. 15.00 i Miljøministeriet:
Lea Wermelin overdrager til miljøminister Magnus Heunicke.

Kl. 15.00 i Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet:
Dan Jørgensen overdrager til klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard.

Kl. 15.00 i Uddannelses- og Forskningsministeriet:
Jesper Petersen overdrager til uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund.

Kl. 15.30 i Transportministeriet:
Trine Bramsen overdrager til transportminister Thomas Danielsen samt digitaliseringsminister og minister for ligestilling Marie Bjerre.

Kl. 15.30 i Indenrigs- og Boligministeriet:
Christian Rabjerg Madsen overdrager til indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde, social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil samt kirkeminister, minister for landdistrikter og minister for nordisk samarbejde Louise Schack Elholm.

Kl. 15.30 i Beskæftigelsesministeriet:
Peter Hummelgaard overdrager til beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen.

Kl. 15.30 i Erhvervsministeriet:
Simon Kollerup overdrager til erhvervsminister Morten Bødskov.

Kilde: Regeringen