Politisk møde om nyt testcenter til vindmøller: Tidligere V-ministre, Danmarks Naturfredningsforening, Nationalpark Vadehavet og politikere i fælles opråb om at beskytte unik natur og UNESCO-verdensarv

Sebastian Klein, Flemming Just (fmd. for Nationalpark Vadehavet), Pernillle Vermund og Maria Reumert Gjerding (præsident, Danmarks Naturfredningsforening). Pressefoto

Kan det virkelig passe, at vi skal placere det kommende enorme testcenteranlæg for store vindmøller ved Danmarks mest unikke naturområde og tilmed risikere dets plads på UNESCOs verdensarvsliste? Det spørgsmål satte Nationalpark Vadehavet og Danmark Naturfredningsforening i dag fokus på i fællesskab med politikere, borgmestre, borgere og Sebastian Klein.

I oktober skal aftalekredsen bag et nyt testcenter for store vindmøller efter planen mødes for at diskutere resultatet af den screeningsproces, der har været for de forskellige potentielle placeringer. På mødet skal de beslutte, hvilken eller hvilke placeringer, man skal arbejde videre med frem mod en endelig politisk beslutning.

To mulige placeringer, der stadig er på bordet, er ved Nationalpark Vadehavet. Og det er ifølge DN og Nationalpark Vadehavet stærkt problematisk, da Vadehavet er et af de mest unikke naturområder i Danmark, som er underlagt mange naturbeskyttelsesbestemmelser, ligesom området som kun ét af to stedet i landet er optaget på UNESCOs verdensarvsliste for natur.

– Der er tale om et så unikt område, måske det måske unikke i Danmark overhovedet, og så er det lige netop her, at et enormt anlæg skal ligge. Det forstår vi ganske enkelt ikke. Samtidig er vi selvfølgelig bekymrede for, om UNESCO vil fjerne Vadehavet fra verdensarv-listen, hvis anlægget lander her, siger Flemming Just, formand for Nationalpark Vadehavet.

Bakker 100 procent op om udvikling af vindenergi

Både Nationalpark Vadehavet og Danmarks Naturfredningsforening understreger, at de begge bakker 100 procent op om et nyt testcenter, der skal bidrage til udviklingen af vindenergi og afviklingen af fossilenergi.

Men vi skal gøre det klogt, for vi står ikke kun i en klimakrise, men desværre også en naturkrise, hvor biodiversiteten og økosystemerne er under ekstremt pres. Derfor skal klimakampen gå hånd i hånd med biodiversitetskampen i stedet for at modvirke hinanden. En strategi, som bl.a. FNs klimapanel også efterspørger, da bevarelse og styrkelse af biodiversitet er et centralt værktøj til at afbøde klimaforandringer.

Sådan lyder det fra Maria Reumert Gjerding, præsident i Danmarks Naturfredningsforening. 

– Vi befinder os i en kritisk situation, hvor både klimaet og biodiversiteten kræver omgående handling. Det er derfor afgørende, at vi træffer velovervejede beslutninger, der ikke kompromitterer den ene krise for at løse den anden. Det bekymrer os dybt, at der er overvejelser om at placere et stort testanlæg i et økologisk vigtigt område som Vadehavet, da det kan have irreversible konsekvenser for biodiversiteten. Vi opfordrer til en placering, der tjener både klimaets og naturens interesser, siger hun.

Det kan måske vække undren, at et område, der er på UNESCOs verdensarvsliste, er blevet udvalgt som mulig placering for et stort teknisk anlæg, men årsagen er simpel:

Den pointmodel som screeningen er lavet på baggrund af, tager nemlig slet ikke højde for beskyttede naturområder, og derfor er der i forhold til naturområder frit spil.

Således er særligt beskyttet natur ikke listet som kriterie i udpegningsmodellen, og da kysterne er et godt sted for vind, så var der en vis sandsynlighed for, at Vadehavet ville poppe op.

Indfør naturhensyn som kriterie og kør en ny screening

Ifølge DN og Nationalpark Vadehavet ligger løsningen lige for. Beskyttet natur skal indføres som kriterie, og så skal der køres en ny screening så hurtigt som muligt.

–  Vi kan ærgre os over, at naturhensyn ikke var indtænkt fra start. Vi har adskillige gange fra processens start taget kontakt til skiftende ministre for at få det indført, men det hjælper jo ikke noget nu. I stedet må vi sætte turbo på en ny screening og gøre det ordentligt denne gang, afslutter Maria Reumert Gjerding.

Kilde: Danmarks Naturfredningsforening