Onsdag: Højvande i Haderslev, Aabenraa og Sønderborg

Onsdag den 14. oktober sidst på dagen kan vi, ifølge DMI`s prognose, forvente at vandstanden på havneområderne i Haderslev, Aabenraa og Sønderborg stiger med omkring 100+ cm.
Man kan så blot håbe, at der ikke samtidig kommer et kraftigt regnvejr.

Følges op…….