Nye strømmaster i det sønderjyske – igen igen – nu 172 km lang Vestkystforbindelse

Strømmasterne i Süderlügum er en del af strøm-motorvejen, der skal transportere strøm fra nord til syd i Tyskland. Foto: EDrik Egvad Petersen - www.sydnyt.dk

Energinet er begyndt at forstærke eltransmissionsnettet i Vestjylland, og i går kunne projektet fejre, at arbejdet med at støbe de mange fundamenter til masterne kan begynde omkring Karlsgårde og Endrup.

Den kommende Vestkystforbindelse er en vigtig del af den forstærkning af el-nettet, som Energinet i disse år er i gang med. Forbindelsen består af en 172 km lang strækning fra Idomlund i nord ved Holstebro gennem Endrup ved Esbjerg og hele vejen ned til Grænsen ved Sæd i syd.

Nu er Energinet endelig så langt i projektet, at de kan begynde at etablere fundamenter til elmasterne i området mellem Karlsgårde og Endrup, og det blev fejret ved et mindre arrangement for berørte entreprenører, samarbejdspartnere og medarbejdere, tirsdag den 7. november 2023.

Energinet har været i gang med planlægningen af Vestkystforbindelsen over længere tid, ikke mindre end otte år, og har været mødt af flere udfordringer undervejs.Endelig i gang


De mange udfordringer var noget af det, seniorprojektleder i Energinet, Mogens Pedersen, kom ind på i sin tale til spadestik-arrangementet, da han stod overfor gæsterne i teltet ved Tambours Have, tæt på Karlsgårde Sø, men også glæden over at komme i gang:

”Nu er vi endelig i gang, og det, synes vi, skulle fejres. Det har været frustrerende både for jer, der har sat tid, mandskab og maskiner af til arbejdet og for os, der har planlagt projektet. Men mange tak for den konstruktive indstilling og dialog om, hvordan vi løser udfordringerne”, sagde Mogens Pedersen.

Anlægsarbejdet kommer til at foregå over de næste par år og i flere etaper ned og op gennem landskabet. Fremdriften afhænger dels af vejret og dels om hvorvidt arbejdet er klargjort eller om alle aftaler og godkendelser er på plads. Så derfor kan man opleve, at byggeriet tager flere spring frem og tilbage.


Mange lodsejere på en strækning af 172 km


Energinet har forhandlet med omkring 700 lodsejere, der skal lægge jord til de mange fundamenter, master og kabler i jorden. Derudover har der været høringsprocesser og borgermøder gennem flere år.

Projektet og den lange ventetid har berørt og påvirket mange mennesker, hvilket Energinet er klar over. Vicedirektør i Energinet, Henrik Brinkman Madsen, nævnte dette i sin tale, hvor han samtidig takkede de lodsejere, der lægger jord til:

”Vi ved, at vores projekt og arbejde har berørt mange lodsejere og naboer. Det har været ubehageligt for mange at vente i så mange år uden at kunne komme videre. Det er vi meget opmærksomme på. Vi har gjort, hvad vi kunne for at skabe fremdrift. Vi har forsøgt at tage de hensyn, vi kunne i forhold til forhandlinger med lodsejerne”, sagde Henrik Brinkman Madsen, og samtidig benyttede han lejligheden til at pointere, hvor vigtig Vestkystforbindelsen er for den samlede opgradering af elnettet.

Lang proces

Energinet er i hele Danmark i gang med at udbygge højspændingsnettet, så der hurtigst muligt kan tilsluttes flere havvindmølleparker, solcelleparker, landvindmøller og nye kæmpe elforbrugere, fx fremtidens brintfabrikker. Danmark skal inden 2030 firedoble produktionen af strøm fra vindmøller og solceller på land, og dertil kommer massiv udbygning af havvind. Vestkystforbindelsen er i den forbindelse en vigtig del for at sikre forsyningen i hele Danmark.

Vestkystforbindelsen tog sin spæde start i 2015. Efter flere forsinkelser, blandt andet pga. ændringer af miljøkonsekvensrapporterne, fik projektet endelig sin myndighedsgodkendelse i februar 2023 for strækningen Endrup-Idomlund og i juni 2023 for strækningen Endrup-Grænsen, og projektet kunne derefter formelt gå i gang med lodsejerforhandlinger og diverse geotekniske og arkæologiske undersøgelser.

Vestkystforbindelsen forventes at være i fuld drift i efteråret 2025.

Sådan bygger Energinet Vestkystforbindelsen

Vestkystforbindelsen består af to strækninger: En strækning mellem Endrup og Idomlund, og en mellem Endrup og Grænsen. Formålet med forbindelsen er at forstærke højspændingsnettet i Vestjylland.

Da der skal overføres meget energi i Vest- og Sønderjylland, er det nødvendigt at anlægge en forbindelse med spændingen 400 kilovolt (kV), det højeste niveau i højspændingsnettet.

Langt størstedelen af strækningen – 146 km – etableres med luftledninger på en ny type master, Thor-masten (har sit navn, fordi den i design ligner Thors hammer), men på i alt ca. 26 km af strækningen er Energinet i stand til at etablere forbindelsen som kabler i jorden. En væsentlig grund til, at man ikke kan etablere hele strækningen med kabler i jorden, er kort fortalt, at kabler i jorden øger risikoen for, at den elektriske støj i nettet bliver forstærket. Flere kabler ville dermed indirekte kunne skade el-systemet.


438 master


Der skal rejses 438 luftledningsmaster i alt på de to strækninger – 261 mellem Endrup-Idomlund og 177 mellem Endrup-Grænsen. Der vil i gennemsnit være ca. 330 meter imellem hver mast. En mast består af 71 dele, og samles mens den ligger ned.

Masterne vejer omkring 35-46 ton, og varierer i højden fra 27-32 meter (regnet til overkant af tværarmen). Fundamentet er ved bunden af masten ca. 4 gange 4 meter. Størstedelen af den beton, der bruges til fundamenterne, har et markant lavere CO2-aftryk end konventionel beton (ca. 34 procent lavere gennem såkaldt UNI-Green beton). Undervejs skal der bruges omkring 100.000 køreplader, som bliver lagt ud på lodsejernes marker. Energinet forventer at kunne samle og rejse syv master om ugen.

Der er to eksisterende 400 kV-højspændingsstationer, som skal udvides i forbindelse med projektet – nemlig Endrup ved Esbjerg og Idomlund ved Holstebro. Derudover er det nødvendigt at bygge en ny 400 kV højspændingsstation ved siden af den eksisterende 150 kV-højspændingsstation Stovstrup. Anlægsarbejdet på stationerne er godt i gang. Kabelarbejdet forventes at gå i gang i december 2023.

Kilde: Energinet