Nu henter Arwos eternit hos borgerne i Aabenraa Kommune for at højne service og arbejdsmiljø

Asbestplader skal efter 1. maj afhentes af Arwos hos borgerne i Aabenraa Kommune. Asbest er hos Arwos en fællesbetegnelse for tagplader og facadeplader der er fremstillet af asbest og fibercement - Arwos skelner IKKE mellem de to produkter selvom fibercement IKKE indeholder asbest.

Arwos har netop iværksat et forsøg, hvor de henter eternit hjemme hos private forbrugere i Aabenraa Kommune. Frem til den 1. maj er det fortsat muligt at aflevere eternit på genbrugspladsen. Herefter skal alt eternit bortskaffes med henteordningen.

“Vi har et ønske om at styrke arbejdsmiljøet for vores medarbejdere på genbrugspladserne. Med denne nye henteordning får vi eternit, som meget ofte indeholder asbest, ud af vores genbrugspladser. Asbest er meget sundhedsskadeligt,” siger Ole Damm, direktør i Arwos.

Når eternitten er afhentet, bliver den kørt direkte til nedgravning – eller deponering, som det kaldes. På den måde undgår Arwos, at der er asbestholdigt eternit på genbrugspladserne. Selve afhentningen koster ikke ekstra. Forbrugerne skal selv købe en bigbag-sæk, som er godkendt til asbestholdigt materiale, hvor de skal pakke eternitpladerne i. Selve afhentningen kan bestilles på Arwos’ hjemmeside.

“Jeg håber, at forbrugerne vil opleve det som et serviceløft. I stedet for at køre på genbrugspladsen kan man nu pakke pladerne og få dem hentet derhjemme,” siger Ole Damm.

Godkendte bigbags til asbestholdigt materiale kan købes i velassorterede byggemarkeder eller online.

Arwos afhenter eternit i lige ugenumre. Frem til den 1. maj vil det fortsat være muligt at aflevere emballerede eternitplader på genbrugspladsen, men herefter skal al bortskaffelse af eternit ske via henteordningen.

Ordningen er kun for private forbrugere.

OBS! – REDAKTIONEL KOMMENTAR

Vær opmærksom på at Arwos ikke skelner mellem asbestholdige produkter og produkter, der er produceret af fibercement, der jo IKKE indeholder asbest. Man skal kunne dokumentere at produktet IKKE indeholder asbest – og der er nærmest en umulig opgave efter 10-15 år.

Det bør nævnes, at det ikke kun er tagplader, der kan indeholde asbest – også facadeplader og andre plane plader kan indeholde asbest og bliver betegnet sådan – og igen – er de lavet i fibercement, så betragter Arwos det som asbest.

Husk: Før du piller taget ned:

  • Anmeld affaldet: Har du mere end et ton byggeaffald, skal du indledningsvist anmelde det til myndighederne.
  • Brug egnet arbejdstøj: Skal du selv pille taget ned, er det vigtigt, at du benytter de rette værnemidler. Det gælder især åndedrætsværn og støvafvisende arbejdstøj.
  • Køb en big-bag godkendt til asbest: Det vigtige er, at sækken er godkendt til asbest. Det vil typisk være markeret på sækken.

Læs mere om ordningen på www.arwos.dk/eternit

Kilde: Arwos