Millioner til Haderslev til kystbeskyttelse

Arkivfoto - Sommerhusområdet i Haderslev - Kelstrupvej/Hejsager Strandvej står under vand onsdag eftermiddag. Foto/video: Erik Egvad Petersen - www.sydnyt.dk

Statens pulje til kystbeskyttelsesprojekter har aldrig været større, og det kommer nu 10 projekter til gode i hele landet. Lige fra Esbjerg i vest til Dragør i øst og fra Svendborg i syd til Hjørring i nord. Midlerne går til projekter, der reducerer risikoen for oversvømmelse og erosion.

De danske kyster er udsatte, når vi rammes af ekstremt vejr.  Stigende havstand og vådere og vildere vejr betyder, at vandet giver oversvømmelse eller æder sig ind på landet. De ekstreme vejrfænomener vil komme hyppigere i fremtiden på grund af klimaforandringer. Nu bliver der taget et vigtigt skridt for at ruste de danske kyster til det vilde vejr, når 10 projekter på tværs af Danmark får støtte fra den statslige pulje til kystbeskyttelse.

– Klimaforandringerne og stigende havvandstand betyder, at der kommer et større pres på vores kyster i fremtiden. Man skal kunne sove trygt om natten, selv om man bor i et udsat område og vejrudsigten viser, at der er en storm på vej. Derfor skal vi beskytte os bedre mod oversvømmelser og ekstremt vejr, så vores kyster også er robuste i fremtiden, siger miljøminister Magnus Heunicke.

Diger og sandfordring

To af projekterne ligger i Haderslev og Køge kommuner. I Haderslev er det projektet ”Vores Kyst”, der modtager 8,7 mio. kroner. Projektet er højaktuelt, da området ved Kelstrup Strand blev ramt af oversvømmelser i slutningen af november 2022, og et stort sommerhusområde stod under vand. Projektet omfatter blandt andet sandfodring og et klitdige i Sandvig Bugten, hvor der ligger tre større sommerhusområder.

I Køge er det projektet ”Køge Dige”, der modtager tilsagn om 26,6 mio. kroner til at beskytte kommunens kystnære byområder mod oversvømmelser fra havet på en ca. 11 km lang strækning langs Køge Bugt. I løsningen indgår blandt andet diger, terrænhævninger, en højvandsmur og en port i havnen, der kan lukkes, når der varsles høj vandstand.

– Det er et stort og vigtigt arbejde en række kommuner og digelag nu får økonomisk støtte til. Det er både dyrt og et meget langt og sejt træk at klimatilpasse de danske kyster, men det er en nødvendig opgave, fordi Danmark er et fladt land med rigtig meget kyst.  Derfor er jeg glad for, at min forgænger landede en aftale om en stor pulje penge til kystbeskyttelse, og at så mange kommuner er godt i gang med store projekter rundt om i landet, siger miljøminister Magnus Heunicke.

”Vores Kyst”, Haderslev Kommune                 8.712.000

• Med finansloven for 2021 aftalte den daværende regering (S) og Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet at afsætte samlet 350 mio. kr. til at øge og forlænge den statslige pulje til kystbeskyttelsesprojekter og samtidig udvide kriterierne for relevante ansøgere.

• De 350 mio. kr. blev fordelt med 50 mio. kr. i 2021, hvortil kommer 40 mio. kr. fra den oprindelige finanslovsaftale, og 150 mio. kr. i henholdsvis 2022 og 2023.

• Ansøgningsrunden for 2022 udløb den 30. september 2022, og der er indkommet 17 ansøgninger. Der er samlet søgt til anlægsomkostninger for ca. 857 mio. kr. 10 ansøgninger har opnået tilsagn om tilskud.

Kilde: Miljøministeriet