Lokale pengeinstitutter opruster

Fire store aktører i den danske finanssektor, Lokale Pengeinstitutter (LOPI), Spar Nord, Nykredit og Codan, indgår en alliance, der skal være landets stærkeste bankassurancemodel.

Ambitionen skal indfris gennem skræddersyede forsikringsprodukter, stærke digitale løsninger og konkurrencedygtige priser.

I praksis betyder det, at hver fjerde danske bankkunde – svarende til kunderne i Nykredit Bank, Spar Nord og de omkring 30 lokale pengeinstitutter, der allerede i dag er med i forsikringssamarbejdet – kan gøre brug af forsikringer og rådgivning fra Codans datterselskab Privatsikring.

Det vil desuden være muligt for alle pengeinstitutter i LOPI- og Totalkredit-samarbejdet at indgå i samarbejdet, så alliancens potentiale er endnu større. Den bygger videre på det stærke fundament, der er skabt gennem det 20-årige succesrige samarbejde mellem Privatsikring og LOPI og siden 2006 også Spar Nord. Samarbejdet forstærkes nu med solide erfaringer og volumen fra Nykredit samt en yderligere investering på mindst 100 millioner kroner fra Codan, der skal resultere i et større produktudbud og sætte fart på digitaliseringen.

Derudover vil alle kunder automatisk kunne blive medlem af Østifterne og få adgang til særlige fordele med fokus på skadeforebyggelse. Østifterne har hidtil været en forening for Nykredits forsikringskunder, men åbner nu op for endnu flere medlemmer. Alliancen vil være fuldt etableret i foråret 2021, og de eksisterende forsikringsløsninger fra Privatsikring fortsætter og vil på sigt blive suppleret med målrettede produkter til blandt andre boligejere, små- og mellemstore virksomheder, landbrug og formuende kunder.


Jan Kondrup, direktør i Lokale Pengeinstitutter, udtaler:

”Det er med stolthed, vi ser tilbage på den fælles rejse, som LOPI, vores mange medlemmer og Codan begyndte for 20 år siden, da vi i fællesskab etablerede Privatsikring. Vores mangeårige samarbejde har fungeret fortrinligt og er i dag fundamentet for den fortsatte udvikling, hvor vi nu byder Nykredit velkommen som partner. Sammen har vi intentionen om at skabe Danmarks stærkeste bankassurancemodel.”


Lasse Nyby, administrerende direktør i Spar Nord, udtaler:

”Vi er overordentlig tilfredse med samarbejdet i Privatsikring og glæder os over, at vi nu får endnu bedre mulighed for at levere stærke værditilbud til vores kunder, ikke mindst på erhvervsområdet. Vi får desuden flere muskler til digitalisering og til at levere den lettilgængelige og overskuelige adgang til vores produkter og tjenester, som vi ved, kunderne sætter stor pris på.”


Michael Rasmussen, koncernchef i Nykredit, udtaler:
”I Nykredits strategi, Winning the Double, er det et centralt pejlemærke at udvide og styrke samarbejdet med vores Totalkredit-partnere. Det er nemlig til gavn for alle parter, ikke mindst kunderne, når stærke aktører slår kræfterne sammen og sætter deres samlede skala i spil på nye områder. Det er denne nye og forstærkede alliance et godt eksempel på. Kunderne hos en lang række pengeinstitutter, heriblandt Nykredit Bank, vil få adgang til nye forsikringsprodukter blandt de absolut bedste i markedet. Codan bliver en stærk partner med en solid erfaring og forståelse for markedet, som vi ser frem til at samarbejde med.”


Christian Baltzer, CEO i Codan Danmark, udtaler: ”Vi samler nu unikke erfaringer fra at betjene privat- og erhvervskunder i én stærk alliance. Det er det helt rette match og udgangspunkt for at sætte nye standarder i branchen. Vi er allerede i gang med at udvikle de løsninger, der sammen med investeringer på et trecifret millionbeløb fra Codan, vil gøre en forskel for hver enkel kunde. Jeg ser frem til, at Nykredit styrker alliancen, og at parterne i fællesskab udvikler nye innovative løsninger inden for skadesforebyggelse, landbrug og bæredygtighed. Vi skal investere i det, der giver mest værdi for vores kunder. Det er dette samarbejde et klokkerent eksempel på.”