Klimatilpasning: Sønderborg Kommune skal sikre sig mod mere vand – meld dig til informationsmøder her

Pressefoto - Den nye klimatilpasningsplan viser, hvordan klimaforandringerne vil påvirke Sønderborg Kommune frem til år 2100. Derfor er forslagene til de to planer netop sendt i høring i otte uger.

Natur-, Klima- og Miljøudvalget har netop vedtaget at sende forslag til Klimatilpasningsplan 2022 og Handleplan for Klimatilpasning 2022 for Sønderborg Kommune i høring i otte uger. Nu håber politikerne, at borgerne vil give deres mening til kende om planerne.

Klimatilpasningsplan 2022 og Handleplan for Klimatilpasning 2022 lyder måske som lidt tør læsning, men det er ikke. Tværtimod er de to planer kommunens styringsredskab for, hvordan kommende års vandmasser skal håndteres, når havene stiger, der kommer mere regn og grundvandet stiger.

– De nye oversvømmelseskort viser os noget om, hvor der er behov for at vi sætter ind med klimatilpasningstiltag. Forude venter beslutninger om, hvordan vi skal prioritere indsatserne. Inden vi når så langt håber vi, at mange vil give os respons i høringsperioden og dermed kvalificere vores planer. I handleplanen er der allerede opstillet nogle indsatser, som skal beskytte udvalgte områder mod aktuelle eller forventede klimabetingede oversvømmelser, så her går vi i gang med arbejdet, siger Asger Romme Andersen, der er formand for Natur-, Klima- og Miljøudvalget.

Sønderborg Kommune har været i tæt dialog med Sønderborg Forsyning om klimaudfordringerne, og handleplanen er udarbejdet i fællesskab mellem de to parter. Klimatilpasningsplanen er revideret som følge af et krav i forbindelse med vedtagelsen af Sønderborg Kommunes DK2020 plan. Målet med DK2020 planen er at Sønderborg Kommune i 2050 er en klimarobust kommune i forhold til CO2 reduktion og klimatilpasning. Handleplan for Klimatilpasning 2022 konkretiserer udvalgte projekter.

Sønderborg Kommune inviterer samtidig til informationsmøde om klimatilpasningsplanen, som finder sted den 10. februar i Sønderborg samt den 2. marts i Gråsten.

– Vi tager konsekvenserne af klimaforandringerne meget seriøst i Sønderborg Kommune, og vi ønsker at inddrage de berørte borgere i forbindelse med de kommende to borgermøder. Vandet i havet er højere nu end for 30 år siden og forventes at stige yderligere. Sammen med mere ekstremt vejr vil vi opleve flere stormfloder i fremtiden. Oversvømmelserne vil især have store omkostninger i Sønderborg by, Gråsten og Vemmingbund. Derfor håber vi på, at mange borgere vil møde frem til informationsmøderne, siger Daniel Staugaard, der er næstformand for Natur-, Klima- og Miljøudvalget.

Efter den offentlige høring fremlægges Klimatilpasningsplan 2022 og Handleplan for Klimatilpasning 2022 samt eventuelt indkomne bemærkninger til endelig vedtagelse i Natur-, Klima- og Miljøudvalget.

Fakta:

Forslag til Klimatilpasningsplan 2022 og Handleplan for Klimatilpasning 2022 er i høring frem til den 31. marts 2022.

Du kan se planerne og indgive høringssvar på Sønderborg Kommunes hjemmeside:

Høring af Klimatilpasningsplan:

Forslag til Klimatilpasningsplan 2022 | Sønderborg Kommune (sonderborgkommune.dk)

Forslag til Klimatilpasningsplan 2022 | Sønderborg Kommune (sonderborgkommune.dk)

Høring af Handleplan for klimatilpasning:

Forslag til Handleplan for klimatilpasning 2022 | Sønderborg Kommune (sonderborgkommune.dk)

Forslag til Handleplan for klimatilpasning 2022 | Sønderborg Kommune (sonderborgkommune.dk)

Du kan også se udvalgte oversvømmelseskort og de udpegede risikoområder i værktøjet ”storymap”. Her kan du kommentere direkte på kortene.

Klimatilpasning Sønderborg (arcgis.com)https://storymaps.arcgis.com/stories/d2f72cf27a464f87b6277676194d41b2

Informationsmøder:

Der holdes to informationsmøder om emnet i Sønderborg den 10. februar og i Gråsten den 2. marts. Se mere her:

Sønderborg:

Gråsten: