Ingen aprilsnar: Fra i dag må lystfiskerne igen tage 1 torsk med hjem om dagen

Nu er det blevet alvor - max. 1 torsk om dagen til lystfiskerne fra 2022. Foto: Erik Egvad Petersen - www.sydnyt.dk

Fra i dag må lystfiskerne igen tage 1 torsk med hjem om dagen.

Torsken har været fredet i bælterne og Øresund siden den 15. januar.

Årsagen skal findes i at havmiljøet i Lillebælt ikke har det godt i denne tid.

Lystfiskerne fanger næsten ingen torsk og biologerne har udsendt advarselsignaler igennem længere tid.

For et par år siden blev lystfiskerne (fisker med stang og snøre – rekreativt) og amatørfiskerne (licens til 3 garn eller 3 ruser) pålagt en torskekvote med max. 3 torsk om dagen.

Og det er ikke blevet bedre.

Fra 1. januar i år er kvoten droslet ned på 1 torsk om dagen – og det gælder får både lystfiskerne og amatørfiskerne.

Og fra 15. januar har torsken totalfredet i hele den vestlige Østersø og således også Lillebælt. Der er rent bogstaveligt ikke tale om en fredning, men et EU-bestemt forbud mod at fiske efter torsk.

Skulle lystfiskerne være så “uheldige” at få en torsk på krogen i fredningsperioden, så skal den omgående genudsættes – levende eller død.

Lystfiskerkutterne, der eksempelvis sejler ud fra Middelfart, Fredericia, Kolding, Aabenraa og Als måtte enten nøjes med at sejle ud på marsvinsafari eller tage lystfiskerne med ud for, at fange fladfisk som rødspætter eller skrubber.

Fakta:

Højst én torsk pr. dag må hjemtages.

I perioden 15. januar til 31. marts er fiskeri af torsk forbudt.

Fra 1. april må lystfiskerne igen tage 1 torsk med hjem om dagen.