Hurtig udbetaling af 368,1 mio. kr. fra mediestøtten skal sikre aviser, radio og TV

Regeringen er nu klar med to nye tiltag, der skal hjælpe danske medier under corona-krisen: Kravene til egenproduceret indhold for ikkekommercielle lokal radio- og tv-stationer sænkes, og så bliver danske skrevne mediers likviditet nu styrket med udbetalinger af den samlede produktionsstøtte for 2020 på i alt 368,1 mio. kr. allerede i april måned.
Regeringens strategi for at få samfundet igennem Covid-19-krisen indbefatter at hjælpe de danske medier igennem krisen via centrale hjælpepakker – på lige fod med andre centrale aktører i samfundet. Men de danske medier står med helt særlige udfordringer og opgaver i denne krise. Derfor iværksætter regeringen nu to konkrete nye initiativer.

Kulturminister Joy Mogensen siger:
”De skrevne nyhedsmedier er helt centrale for at få nyheder og korrekte informationer ud i alle dele af Danmark – særligt i denne krisetid. Lige nu lider avishusene desværre store økonomiske tab og går en svær tid i møde. Jeg har derfor været i dialog med Medienævnet, som bakker op om, at vi nu styrker mediernes likviditet ved at hele mediestøtten for 2020 udbetales hurtigst muligt – frem for over tre rater i løbet af året. Mediernes likviditet bliver styrket ved, at der allerede i april udbetales 368,1 mio. kr. i redaktionel produktionsstøtte i én samlet rate frem for 119,4 mio. kr., som ellers var planlagt. Den løsning giver vil give et pusterum til de mange pressede medier rundt omkring i landet.

Vi giver også en håndsrækning til de ikkekommercielle lokale radio- og tv-stationer ved at dispensere for kravet om, at de enkelte stationer er forpligtet til at skulle sende nyproduceret indhold hver uge for at modtage tilskud. At skulle producere og sende nyt indhold på frivillig basis er i sagens natur en udfordring, når borgerne i hele landet opfordres til at holde sig hjemme.”

Regeringen og de politiske partier er fortsat i dialog om mulige tiltag på medieområdet, der kan hjælpe de medier, der er særligt økonomisk udfordrede pga. corona-krisen.

Baggrund om initiativerne
Med henblik på at styrke de skrevne mediers likviditet og hjælpe de lokal radio- og tv-stationer og dermed modvirke konsekvenserne af COVID-19 iværksættes følgende initiativer:

• Alle mediestøttemodtagernes likviditet styrkes ved, at hele mediestøtten for 2020 udbetales hurtigst muligt i én samlet rate frem for over tre rater i løbet af 2020. Samlet drejer det sig om, at medierne i april i én samlet rate får udbetalt 368,1 mio. kr. frem for 119,4 mio. kr. i redaktionel produktionsstøtte.

• Der dispenseres ved bekendtgørelsesændringer for, at ikkekommercielle tv-stationer, der modtager tilskud, hver uge som minimum skal udsende mindst to timers egenproduceret førstegangsudsendt programindhold. Der dispenseres også for, at ikkekommercielle lokale radiostationer skal udøve selvstændig programvirksomhed i form af 15 sendetimer pr. uge for at modtage det maksimale tilskud.

De nye initiativer skal ses som et yderligere biddrag til de omfattende økonomiske tiltag og generelle hjælpepakker, som regeringen allerede har sat i gang for at hjælpe virksomheder og medarbejdere på tværs af alle brancher – herunder den danske mediebranche – i forbindelse med COVID-19.


Be the first to comment on "Hurtig udbetaling af 368,1 mio. kr. fra mediestøtten skal sikre aviser, radio og TV"

Efterlad en kommentar

Din e-mail adresse vil ikke blive offentliggjort.


*