Haderslev Kommune: Spildevandsledninger i Bevtoft undersøges for regnvand

Lige nu er Provas i gang med at undersøge de offentlige spildevandsledninger i Bevtoft. Det sker med tv-inspektion, hvor man kigger efter utætte ledninger og dræn- og regnvandstilslutninger, der ikke er tilladte. Det sker, fordi Provas og Haderslev Kommune har konstateret ekstraordinært meget grund- og regnvand i de offentlige spildevandsledninger, som betyder, at der i perioder udledes spildevand fortyndet med regnvand via veje og grønne arealer videre ud i Gels Å.

Når det regner meget, udledes der for meget vand til spildevandssystemet i Bevtoft. En af årsagerne kan være, at for mange ejendomme har koblet deres regnvand på spildevandsledningerne. Derfor laver Provas og Haderslev Kommune de kommende dage et midlertidigt nødoverløb, der skal sørge for, at spildevandet ikke længere vil løbe på terræn. Det vil dog ikke forhindre, at spildevandet udledes til Gels Å.
 
– For at stoppe overløbet til Gels Å, er vi nødt til at få frakoblet de dræn- og regnvandstilslutninger, der ikke er tilladte, siger Mai Strunge Jarvis, der er Chef for Klima og Miljø i Haderslev Kommune.

Indtil videre har Provas’ undersøgelser vist, at størsteparten af regnvandet kommer fra private tilslutninger, der ikke er givet tilladelse til.

– Vi er godt klar over, at det kan være svært for mange boligejere at have kendskab til deres ejendoms kloaksystem, og langt de fleste af dem vil ikke være klar over, at de har en regnvandstilslutning, der ikke er tilladt. Men hvis vi skal undgå at udlede spildevand til Gels Å, er vi nødt til at gøre noget og få mindre regnvand i systemet, siger Mai Strunge Jarvis.

Derfor vil Haderslev Kommune kontakte de boligejere, hvor det konstateres, at der er fejltilslutning eller ekstra store tilledninger af regnvand til den offentlige kloak. De vil så få besked om at få undersøgt deres ejendoms kloaksystem og få udbedret evt. fejl, som f.eks. meget utætte ledninger og fejltilslutninger af overfladevand på spildevandskloakken.

I 2024 vil kommunen i samarbejde med Provas fortsætte arbejdet med at lokalisere ejendomme, der har koblet regnvand på de offentlige spildevandsledninger, som i stedet burde kobles på de offentlige regnvandsledninger.

Provas eller Haderslev Kommune kender ikke det fulde omfang af, hvor mange ejendommes kloak- og regnvandssystem, der er fejltilsluttet, men forventer at vil have et overblik over det, når undersøgelserne er færdige i løbet af 2024.

Fakta

Den gennemsnitlige dansker bruger ca. 100 liter vand pr. person pr. døgn. I Bevtoft vil det svare til et samlet forbrug på ca. 100 m3 vand per døgn for alle husstande. 

Vurderingen er, at der i disse dage tilledes i omegnen af 600 m3 per døgn til hovedpumpestationen i Bevtoft, hvilket er mere end 5-6 gang normal forventet tilledning.

Kilde: Haderslev Kommune