33 indere taget i international indsats mod social dumping

Foto: Syd- og Sønderjyllands Politi

Den fælles myndighedsindsats mod social dumping, der består af  Arbejdstilsynet, Skattestyrelsen og Politiet, har i samarbejde med det polske arbejdstilsyn, undersøgt en polsk vikarvirksomhed, der udstationerer indiske arbejdere på en byggeplads i Esbjerg. Tilsynet fandt sted i starten af februar og ledte til en større aktion på byggepladsen den 21. februar.

Tilsynet gik som planlagt, og 33 indiske medarbejdere er sigtet for overtrædelse af udlændingeloven, da de ikke havde den fornødne arbejdstilladelse til at udføre arbejde i Danmark. Næste skridt er, at de danske og polske myndigheder drøfter resultaterne og eventuelt behov for opfølgende indsats i samarbejde med ELA. 

Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen siger:

– Vi vil ikke finde os i, at spillereglerne på det danske arbejdsmarked ikke overholdes. Jeg er derfor glad  for, at vores internationale samarbejde mod social dumping viser dets værd. Mange af de udfordringer, vi har i Danmark med ulovlig udstationering af tredjelandes statsborgere, er også en udfordring i resten af Europa. Derfor er det positivt, at vi samarbejder på tværs af grænser og hermed nemmere kan håndhæve reglerne.

Skatteminister Jeppe Bruus siger:

– Social dumping skal bekæmpes. Det er helt afgørende for økonomien og sammenhængskraften i vores samfund, at der er respekt for spillereglerne på arbejdsmarkedet, herunder at der afregnes korrekte skatter og moms. Siden 2015 har det fælles myndighedssamarbejde i Danmark vist sit tydelige værd med samlede skatteopkrævninger for over 2 mia. kr. Jeg glæder mig over, at vi via ELA nu udvikler og forbedrer mulighederne for at styrke myndighedssamarbejdet over grænserne. 

Justitsminister Peter Hummelgaard siger:

– Social dumping er ikke bare et problem i Danmark, men i hele EU. Det skal vi sætte hårdt ind overfor. Det undergraver vores samfund, når kriminelle snyder statskassen for store beløb, mens andre mennesker passer deres arbejde og betaler deres skat. Som justitsminister og tidligere beskæftigelsesminister er jeg glad for, at vi med samarbejdet i ELA har et effektivt våben i kampen mod social dumping.

Det er første gang, Danmark udfører et koordineret tilsyn på dansk jord, hvor samarbejdet er støttet af Den Europæiske Arbejdsmarkedsmyndighed, ELA. Målet er gennem deling af information at forbedre myndighedssamarbejdet over grænserne og håndhævelse i landene.

Hovedformålet med tilsynet  var at undersøge, om virksomheden og de ca. 33 indiske arbejdstagere, der arbejder på byggepladsen, lever op til EU’s regler om lovlig udstationering, samt om regler for arbejdsmiljø er overholdt. Det er ligeledes undersøgt, om der afregnes korrekt skat og moms. Den vurdering kræver oplysninger om virksomhedens status i Polen.

Det koordinerede tilsyn gav mulighed for, at de polske myndigheder kunne verificere oplysningerne på stedet i en direkte telefonkontakt med Arbejdstilsynet. Samtidig har de polske myndigheder gavn af tilsynet, da de kan tjekke, om de indiske arbejdere har ret til arbejdstilladelser i Polen.

Den Europæiske Arbejdsmarkedsmyndighed (ELA)

Den Europæiske Arbejdsmarkedsmyndighed (ELA) er et EU-agentur, der har til formål at sikre, at EU’s regler om arbejdskraftmobilitet håndhæves på en retfærdig og effektiv måde. ELA blev grundlagt i 2019.

Omkring 17 millioner europæiske borgere bor eller arbejder i øjeblikket i en anden medlemsstat. EU har udviklet en omfattende lovgivning, der regulerer forskellige aspekter af arbejdskraftsmobilitet på det indre marked, herunder fri bevægelighed, udstationering af arbejdstagere og koordinering af social sikring.

ELA beskæftiger sig med områderne (1) fri bevægelighed, (2) udstationering, (3) social sikring, (4) de sociale aspekter af vejtransport og (5) sort arbejde. Inden for de områder har ELA blandt andet til opgave at (i) lette udveksling af information mellem medlemsstater, (ii) lave analyser og risikovurderinger, (iii) understøtte fælles/koordinerede tilsyn i medlemsstaterne og (iiii) mægle i tvister mellem medlemsstaterne om anvendelsen af relevant EU-lovgivning.

De koordinerede og fælles tilsyn (concerted and joint inspections, CJI) går grundlæggende ud på, at myndigheder fra flere EU-lande arbejder sammen – enten fra hver sit land (koordineret) eller sammen i et land (fælles) – om at føre tilsyn med en eller flere virksomheder.

Den fælles myndighedsindsats

Der har siden 2012 været afsat midler til en fælles myndighedsindsats for ordnede forhold på arbejdsmarkedet (social dumping), der skal sikre, at arbejde i Danmark foregår på ordentlige vilkår og efter danske regler.

Myndighedsindsatsen indebærer, at Arbejdstilsynet, Skattestyrelsen og Politiet hvert år gennemfører landsdækkende og regionale fællesaktioner på steder med mistanke om social dumping og brug af illegal arbejdskraft i relevante brancher. Fx på byggepladser, landbrug, gartnerier, rengøring og restauranter.

På fællesaktionerne kontrollerer myndighederne virksomhedernes arbejdsmiljø og skatteforhold, og om de udenlandske medarbejdere har arbejds- eller opholdstilladelse.

Ud over fællesaktionerne iværksætter myndighederne hver især aktiviteter over for udenlandske virksomheder og arbejdstagere, når der fx er anmeldelser om, at forholdene ikke er i orden. Samtidig holder myndighederne tæt kontakt og underretter hinanden, hvis der på et kontrolbesøg er mistanke om lovbrud på en af de andre myndigheders område.

Myndighedsindsatsen har betydet, at kontrollen med udenlandske virksomheder er øget betydeligt over årene. Samarbejdet har samtidig gjort, at Arbejdstilsynet, Skattestyrelsen og politiet stadig bliver bedre til at understøtte hinandens myndighedsudøvelse og sikre en effektiv kontrol.

Kilde: Beskæftigelsesministeriet