HADERSLEV: Foredrag: Da Danmark investerede i Sønderjylland

I årene efter 1920 investerede den danske stat kraftigt i Sønderjylland. Mange af pengene gik til infrastruktur – veje, havne, el og telefon. Vigtige eksempler er Diagonalvejen midt i Sønderjylland, Fjordvejen fra Kollund til Rinkenæs, Kong Christian X’s Bro i Sønderborg, Nyhavn i Aabenraa og Sønderjyllands Højspændingsværk.

Du kan både høre om disse lokale projekter og bygningsværker samt om baggrunden for Rigsdagens beslutning fra 1920 om, at indtægterne fra salget af De Vestindiske Øer skulle gå til en økonomisk genopbygning af Sønderjylland. Ikke mindst fortælles om den betydning, disse anlæg og investeringer har haft i årene efter Genforeningen og frem til i dag.

Foredraget holdes fire gange i løbet af november fordelt på de fire sønderjyske kommuner.

Onsdag den 25. november klokken 19 på Arkæologi, Haderslev, ved museumsinspektør Mariann Kristensen.

Vær opmærksom på følgende ændringer grundet Covid-19:

OBS! Mundbind er påkrævet på museet, men kan fjernes når man sidder ned i forbindelse med foredrag. 

Der kan max. være 30 personer i foredragssalen på Arkæologi, Haderslev, hvorfor vi beder om forhåndstilmelding enten pr. telefon:   65 37 08 01 eller mail: haderslev@msj.dk – oplys navn og antal.

Museum Sønderjylland bakker op om sundhedsmyndighedernes smitteopsporingstiltag. Derfor kan du ved tilmelding til arrangementet give os dit telefonnummer og gøre os opmærksom på, at du ønsker, at vi gemmer dine oplysninger i fire uger – kun til brug ved smitteopsporing. Læs mere om Museum Sønderjyllands håndtering af retningslinjerne på www.msj.dk

Entré: 50 kr., som betales på dagen. For medlemmer af Museum Sønderjyllands venneforeninger og Museumsklubben: 40 kr.