Grænseovergangen ved Frøslev: Nødspor tages i brug for at afhjælpe kødannelse – Og tag hjemmefra i god tid…

Alle trafikanter på vej sydpå ad E45 Sønderjyske Motorvej bliver mødt af dette skilt, når de nærmer sig grænsen til Tyskland. Lastbiler skal fortsætte ligeud, alle biler og busser skal holde til højre og køre ind over rastepladsen Ellund Vest. Pressefoto

For at afhjælpe kø ved udrejse af Danmark tages nødsporet nu i brug ved grænseovergangen Motorvej E45/Frøslev

Syd- og Sønderjyllands Politi tager nu nødsporet i brug ved grænseovergangen Motorvej E45/Frøslev for at afhjælpe kødannelse ved udrejse af Danmark.

Tyskland har indført midlertidig stikprøvevis grænsekontrol under EM ved alle landets grænser. Det betyder, at trafikken ud af Danmark via E45 Sønderjyske Motorvej siden den 14. juni har været lagt om ved grænseovergangen ved Frøslev, så alle biler og busser kontrolleres af tyske politi. Dette har i perioder givet kø for trafikanter, der rejser ud af landet via E45/Frøslev-overgangen.

I Frøslev samles alle køretøjer i et enkelt spor inden grænsen, hvorefter alle lastbiler skal holde til venstre, mens alle busser og privatbiler skal holde til højre og køre ind til kontrol på rasteplads Ellund V ved grænseovergangen. Torsdag morgen tages nødsporet i brug og trafikken deles tidligere, hvilket skal afhjælpe kødannelser og gøre passagen for lastbiler smidigere.

Politiet opfordrer til, at man kører hjemmefra i god tid og sørger for at have passet klar, så kontrollen kan foregå hurtigst muligt.

Tyskland fortsætter den midlertidige grænsekontrol ved grænserne til Danmark indtil den 19. juli.

Kilde: Bl.a Syd og Sønderjyllands Politi + tyske ADAC