Fra 1. januar 2024 skal vi alle til at planlægge strømforbruget = En grøn fremtid kræver nye vaner

Arkivfoto - Det Norlys-ejede netselskab N1, der forsyner store dele af Jylland med strøm, vil have forbrugerne til bruge strøm med omtanke efter 1. januar 2024.

En stor del af Danmarks elnet er bygget i 1960’erne og 70’erne. Dengang var strømforbruget meget anderledes end i dag. Nu ser vi ind i en tid, hvor elbiler og eldrevne varmepumper skal erstatte ’sort energi’ – og det vil belaste elnettet, specielt i tidsrummet kl. 17-21.

At udskifte alle elkabler er en dyr affære, og gravearbejdet vil medføre store gener. Derfor skal alle tænke smart – både når netselskabet investerer i nye kabler, og når vi som elforbruger tænder for strømmen. Det skal Tarifmodel 3.0 hjælpe til med. 

Forskellen på N1 og el-leverandøren – Hvem er hvem

N1 ejer elnettet og forbrugernes elmåler. N1 transporterer strømmen frem til bolig eller virksomhed og samtidig står de for at måle og aflæse elforbruget.

Det el-leverandøren (Norlys), der opkræver alle afgifter fra staten og nettariffer på vegne af N1. Norlys sender en samlet regning til forbrugeren.

Kontakt din el-leverandør, hvis du har spørgsmål til din elregning, dit forbrug og hvis du skal flytte.

Tre forskelliger priser fra 1. januar 2024

Tarifmodel 3.0 betyder helt konkret, at N1 opdeler tarifer = priserne på transport af strøm i tre tidskategorier. Hidtil har der kun været to forskellige døgntariffer for privatkunder, nemlig en almindelig pris det meste af døgnet, og en højere pris i ’kogespidsen’. Med Tarifmodel 3.0 inddeles døgnet nu i tre kategorier: ‘Lavlast’ fra kl. 00.00-06-00, ‘Højlast’ fra kl. 06.00-17.00 og igen fra 21.00-24.00 og ‘Spidslast’ fra kl. 17.00-21.00.

N1 vil gerne motivere os til at bruge strømmen mere jævnt over døgnets 24 timer, og vi kan faktisk forholdsvis let planlægge os til det meste. Vaske- og opvaskemaskinen kan sættes til at køre om natten, ligesom elbilen også kan lade i nattetimerne, og udnytter du det, er du allerede nået langt.

Tarifmodel 3.0 betyder ikke, at N1 kommer til at øge indtjeningen. Der er alene tale om en omfordeling af udgiften på døgnet og årstiden.

Kilde: N1