Forebyggelse hos børn og unge skal styrkes gennem overvågning: Sikkerhedsstyrelsen vil anvende unge “kontrolkøbere” – Bliv klog på hvad den nye lov egentlig omhandler

Den netop vedtagne politiske aftale om ny forebyggelsesplan skal nedsætte børn og unges forbrug af alkohol, nikotinprodukter og tobak.

Det skal bl.a ske gennem en kontrolordning hvor Sikkerhedsstyrelsen vil anvende unge “kontrolkøbere” eller såkaldte “mystery shoppere”.

Her kan du se aftalen omkring dette:

Aftalepartierne er derfor enige om at styrke Sikkerhedsstyrelsens alderskontrol med tobak, nikotin og alkohol gennem en varig bevilling til kontrollen på 15 mio. kr. årligt. Aftalepartierne vil også bemyndige
Sikkerhedsstyrelsen til i en periode på to år forsøgsvist at anvende unge kontrolkøbere som et redskab ved kontrolbesøg i hele Danmark. Inden udløb af perioden vil der blive foretaget en evaluering med henblik på en drøftelse af, om ordningen skal forlænges, gøres permanent eller ophøre.


Anvendelsen af unge kontrolkøbere vil blive tilrettelagt inden for rammerne af provokationsforbuddet.
Anvendelse af metoden skal således ikke særligt fremprovokere overtrædelser, som ikke normalt ville forekomme på det pågældende salgssted. Der vil eksempelvis ikke blive udsendt unge, der bevidst fremstår som værende over aldersgrænserne. Derudover vil der være fokus på vejledning til de unge ansatte, og kontrollen vil ske under ledsagelse af en tilsynsførende.

Læs hele aftalen her.