FOA: Kæmpe forskel på ældreudgifter i Sydjylland – Se Sønderborg, Tønder, Aabenraa og Haderslev

Tanja Nielsen, sektorformand for Social- og Sundhedssektoren i FOA. Pressefoto

Der er stor forskel på, hvor mange penge de sydjyske kommuner bruger på de ældre. Det kan mærkes på kvaliteten af pleje og omsorg, mener FOA.

Den hjælp man får som ældre, er helt afhængig af, hvor man bor. I hvert fald hvis man gør det op i kommunernes udgifter til ældre borgere over 67 år. Vejle kommune, som afsætter mindst til de ældre i Sydjylland i 2024 budgetterer med 43.353 kroner per ældre, mens Esbjerg Kommune, er oppe på 54.172 kroner. Det er en forskel på mere end 10.000 kr. per ældre. Det viser en gennemgang af kommuners ældreudgifter, som FOA har lavet.

Den forskel er svær at ignorere, mener formanden for Social- og Sundhedssektoren i FOA Tanja Nielsen.

”Der kan være mange grunde til, at kommunerne har forskellige udgifter. God ældrepleje handler om mange ting, men det er klart, at man ikke kan levere den samme kvalitet i plejen til de ældre borgere for en hel femtedel mindre. Jeg synes, at vi har brug for at se nærmere på, hvordan så store forskelle kan opstå.”

Tanja Nielsen peger på, at mange kommuner lige nu laver såkaldte budgettilpasninger, som dækker over yderligere beskæringer på ældreområdet.

”Det kan vi ikke være bekendt.”

Der er også stor forskel i udviklingen i ældreudgifterne over tid. I Sydjylland er udgifterne per ældre borger over 67 år i gennemsnit faldet med 1,3 procent siden 2020, men det dækker over forskelle fra et fald på over 10 procent i Tønder og Varde kommuner til en stigning på næsten 8 procent i samme periode i Aabenraa Kommune.

”Vi ved, at kommuners økonomi er hårdt presset, men udviklingen i ældreudgifterne skal ses i lyset af, at regeringen i en årrække har afsat penge nok til, at kommunerne kan følge med i befolkningsudviklingen, så virker det mærkeligt, at visse kommuner ligefrem skærer ned på området,” mener Tanja Nielsen.

Fra 2020 til 2024 er ældreudgifterne pr. borger over 67 år steget i 32 kommuner, mens udgifterne er faldet i 66 kommuner.

Beregningerne bygger på indenrigs- og boligministeriets opgørelser af kommunernes budgetter- og regnskaber over udgifterne pr. ældre over 67 år. Tallene er pris- og lønfremskrevet (PL) til 2024-niveau, hvilket vil sige, at de er direkte sammenlignelige imellem årene. Derudover er tallene for 2024 budgettal mens tal for de tidligere år er regnskabstal.

Kilde: FOA