Færre unge mister livet i trafikken

Mindested på Dravedvej i Løgumkloster for en ung trafikdræbt mand.

14 unge trafikanter mellem 18 og 24 år mistede livet i trafikken i 2023, viser Vejdirektoratets nye rapport ”Trafikulykker for året 2023”. Det er det laveste antal i den tid, der er ført statistik over dræbte i trafikken.

Sidste år var der usædvanligt få unge mellem 18 og 24 år blandt de trafikdræbte. Faktisk er det aldrig sket før, at så få i denne aldersgruppe er blevet dræbt i trafikken. Det fremgår af Vejdirektoratets rapport ”Trafikulykker for året 2023”, som netop er udkommet.

14 ud af de i alt 162 personer, der mistede livet i trafikken i 2023, var mellem 18 og 24 år. Dette er det laveste antal, der er registreret i den tid, der er ført statistik over dræbte i trafikken.

”Det er meget glædeligt, at ulykkestallene fortsat er så lave, og det er ikke mindst glædeligt at se, at antallet af dræbte blandt de 18-24-årige nu er faldet til et historisk lavt niveau. Derfor er det også vigtigt, at vi fastholder arbejdet med trafiksikkerhed på alle niveauer,” siger transportminister Thomas Danielsen.

Aldersgruppen udgjorde tidligere en langt større andel af de trafikdræbte. Til sammenligning var der 31 unge mellem 18 og 24 år, der mistede livet i trafikken i 2016. At de unge voksne historisk set har været involveret i en stor del af de årlige trafikulykker, kan der især være to forklaringer på.

”Unge mellem 18 og 24 år mangler stadig rutine i trafikken, og de udviser generelt mere risikovillig adfærd. De to ting har traditionelt været en giftig cocktail. Derfor er det også positivt, at der er sket et fald i antallet af trafikdræbte. Det skyldes især, at der er færre, der bliver dræbt i eneulykker og i personbiler,” siger afdelingsleder i Vejdirektoratet Marianne Foldberg Steffensen.

Unge er stadig overrepræsenterede i ulykkestallene

De 18-24-årige kom generelt mindre til skade i trafikken, end det har været tilfældet i de tidligere år. 14 dræbte og 365 tilskadekomne i 2023 er samlet set 25 procent færre end gennemsnittet for de foregående fem år, hvor der i gennemsnit var 20 dræbte og 484 tilskadekomne. Antallet af indbyggere i aldersgruppen 18-24 år i Danmark har i samme periode været stabilt.

Det rykker dog ikke ved, at de 18-24-årige stadig er overrepræsenterede i de seneste ulykkestal, hvor de udgør 14 procent af de tilskadekomne i 2023, men blot 9 procent af befolkningen.

”Unge mellem 18 og 24 år bliver stadig involveret i for mange ulykker, selvom vi nu ser en tendens til, at færre af dem kommer til skade. Forhåbentlig ser vi næste år tendensen brede sig, så endnu færre unge mellem 18 og 24 år generelt kommer til skade, når de færdes i trafikken,” siger Marianne Foldberg Steffensen.

Trods mere trafik kommer færre til skade

Vejdirektoratets rapport ”Trafikulykker for året 2023” beskriver også, hvordan 2023 blev året med flest kørte kilometer på de danske veje nogensinde. Men som rapporten viser, ser denne stigning i trafikken ikke ud til at afspejle sig i det årlige antal af trafikdræbte og tilskadekomne for året.

De 162 personer, der mistede livet i trafikken sidste år, er nemlig på niveau med gennemsnittet for de fem foregående år, hvor der gennemsnitligt var 163 trafikdræbte om året. Samtidig kom 2.616 personer til skade i trafikken, hvilket er 10 procent færre end i perioden 2018-2022.

De tilskadekomne i 2023 fordeler sig på 1.680 alvorligt tilskadekomne og 936 lettere tilskadekomne. Det samlede fald i antal tilskadekomne skyldes primært et markant lavere antal af lettere tilskadekomne.

Fortsat lavere hastighed

I de senere år har en række specielle begivenheder sat deres præg på ulykkesbilledet i Danmark. I 2020 og 2021 faldt trafikken nemlig markant på grund af restriktionerne under Covid-19-pandemien, og i 2022, som var et år præget af høj inflation og høje brændstofpriser, faldt hastighederne på vejene.

Og selvom inflationen og brændstofpriserne siden er faldet igen, så hænger de lavere hastigheder ved.

”Vi ved, at der er en sammenhæng mellem gennemsnitshastigheder og antallet af personskader i trafikken. Når hastigheden falder, er der færre, der kommer til skade. Derfor kan den lavere hastighed også være en del af forklaringen på, at antallet af tilskadekomne i 2023 var på et rekordlavt niveau,” siger Marianne Foldberg Steffensen.

Vejdirektoratet vil i den kommende tid undersøge nærmere, hvad der motiverer bilisterne til at sænke hastigheden.

Sikkerhed i top på motorveje

Særligt bag rattet og på passagersæderne af en bil mærker trafikanterne den positive udvikling i trafiksikkerheden.

I 2023 var der 64 dræbte og 972 tilskadekomne, som enten var førere eller passagerer i en personbil. Det er samlet set det laveste antal i den tid, der er ført statistik over dræbte og tilskadekomne.

Udover de lavere hastigheder på vejene kan denne udvikling bl.a. også hænge sammen med, at bilerne er blevet mere sikre at køre i, og at vejene er blevet mere sikre at køre på.

Sikkerheden er generelt højest, når bilerne færdes på motorvejene, hvor 9 personer mistede livet, og 161 kom til skade i 2023. Det er det laveste antal dræbte og tilskadekomne på motorveje, der er registreret i nyere tid.

Så selvom 35 procent af al trafik sidste år foregik på motorvejene, var det blot 5 procent af ulykkerne med personskade, der fandt sted dér. Derfor er motorveje statistisk set stadigvæk den mest sikre vejtype at færdes på.

Status quo for cyklister og fodgængere

Tallene i den nye rapport fra Vejdirektoratet viser, at det siden 2013 er blevet markant mere sikkert at være bilist. I den samme 10-årige periode har det dog vist sig sværere at knække kurven over antal dræbte og tilskadekomne cyklister og fodgængere, for udviklingen for cyklister og fodgængere er stort set status quo i 2023 sammenlignet med 10 år tidligere.

30 cyklister og 32 fodgængere mistede livet i 2023, mens 817 cyklister og 373 fodgængere kom til skade i trafikken. I 2023 udgjorde de tilsammen 45 procent af alle dræbte og tilskadekomne.

Kilde: Vejdirektoratet