ESBJERG: Samarbejde om havnens liv

I forbindelse med etableringen af Danmarks største havvandsvarmepumpe i Esbjerg havn, har DIN Forsyning og Fiskeri- og Søfartsmuseet indgået en aftale om overvågning af dyrelivet.

Partnerskab: I løbet af de næste tre år vil DIN Forsyning opstille Danmarks største havvandsvarmepumpe på havnen i Esbjerg. Den suger havvandet ind, trækker varme ud og pumper det afkølede vand retur i havnen. Omkring 4.000 liter i sekundet vil den suge med. Da ingen har bygget så stor en havvandsvarmepumpe i en dansk havn, har DIN Forsyning bedt om hjælp hos museet.

“Vi ved rigtig meget om fjernvarme, men meget lidt om havvand,” fortæller adm. direktør Christian Udby Olesen, administrerende direktør for DIN Forsyning. “Vi har brug for viden om havnens dyreliv, helt ned til de mindste muslinger, for at kunne designe pumpen mest skånsomt. Det er fx vigtigt for os at vide, hvilke materialer vi kan anvende, for at muslinger ikke sætter sig fast i anlægget.”

Ikke meget viden

Hos Fiskeri- og Søfartsmuseet vil de gerne hjælpe med overvågningen, for det kan give helt ny viden om havnens dyreliv. Der findes nemlig ikke meget viden på området, når det kommer til de helt små dyr i Esbjergs havn.

“Vi har godt styr på de dyr, der kan ses med kikkerten, men dem, der skal ses med mikroskop ved vi faktisk ikke meget om. Derfor ser vi det som en spændende opgave at undersøge havnens vand i løbet af de næste år, for at få en indblik i biodiversiteten under forskellige årstider og på forskellige lokaliteter i havnen”, fortæller videnskabelig chef på museet, Lene Friis Møller.

Små plankton kan give store problemer

Hovedopgaven for Fiskeri- og Søfartsmuseet består i, gennem et år at registrere hvilke organismer der findes i vandet i havnen. De undersøger, hvilket typer af dyreplankton der pumpes ind sammen med vandet i DIN Forsynings nye anlæg. Det er vigtig viden, fordi plankton udvikler sig til blandt andet blåmuslinger, østers og rurer, som potentielt kan blive et problem for pumpesystemet.

Det er en super spændende opgave, som vi har indledt et samarbejde om. Gennem målinger over et år, leverer vi vigtig viden og skaber resultater for DIN Forsyning, men mindst lige så afgørende er det, at vi bliver klogere på, hvad der findes af liv i Esbjerg havn. Som biolog er jeg naturligvis spændt på at komme i gang med opgaven, og på museet glæder vi os alle rigtig meget til at formidle den nye viden videre til både skoleklasser og museets gæster,” lyder det fra Lene Friis Møller, biolog, ph.d. og videnskabelig chef.

“For Fiskeri- og Søfartsmuseet er samarbejdet med DIN Forsyning et godt eksempel på, hvordan vi ønsker at skabe viden gennem lokale partnerskaber. At det samtidig åbner for fællesskab om formidling gør jo kun samarbejdet endnu mere interessant”, udtaler museumsdirektør, David Dupont-Mouritzen.

Vigtig at komme i gang nu

Selvom byggeriet ikke er startet, er det vigtigt at komme i gang nu. For DIN Forsyning vil gerne vide, om varmepumpen påvirker havnens liv, og derfor skal der laves undersøgelser af havnens vand inden pumpen startes op.

“Selvom 1. april 2023 synes lagt væk, starter vi op nu, så vi kan nå at få de første resultater med i byggefasen. Vi har blandt andet sat nogle forsøg i gang med forskellige typer metal, så vi kan se, om muslinger sætter sig i mindre omfang på nogle typer materialer fremfor andre. Det har stor betydning for, hvor tit vi mekanisk skal rense vores rør – da det kommer til at ske helt uden kemi”, fortæller Christian Udby Olesen.

Bæredygtighed er et fællesskab

Hos DIN Forsyning er partnerskabet med museet startskuddet på en ny strategi, hvor kunder og lokalliv i langt højere grad skal involveres i en bæredygtig forsyning.

“Vi skal gerne derhen, hvor vores fælles indsats for miljøet bliver større, end hvis vi havde gjort noget hver især. Vi skal snakke sammen og udvikle de gode løsninger og de gode vaner”, siger Christian Udby Olesen og fortsætter: “Samarbejdet med museet er et godt eksempel på, at vi får hentet viden fra lokallivet, som vi ikke selv har, og ikke bare sidder og opfinder vores egne løsninger. Det giver noget for begge partner, og det giver noget til miljøet at få lavet den mest bæredygtige løsning overhovedet.

Partnerskab om formidling

Allerede nu har begge parter talt om muligheden for at udbygge samarbejdet til også at indeholde en formidlingsdel. Koblingen mellem teknologi, energi og livet i havet flugter godt med det, som museet beskæftiger sig. For DIN Forsyning mærker man allerede nu en stor interesse for det nye projekt, så derfor er det naturligt at tænke museet ind som en formidlingspartner.

“På den måde kan byens borgere kommer forbi museet og få en helt aktuel viden om byens energiforsyning og havnens marine liv. Det mener vi er i alles interesse, og en god måde at byens institutioner bruger hinanden på,” afslutter museumsdirektør, David Dupont-Mouritzen.

FAKTA

I fase 1 bygger DIN Forsyning et 50MW havvandsvarmepumpeanlæg og et 60MW fliskedelanlæg. Dertil kommer der en ny fordelercentral, administrationsbygning, transformatorstation og flislagre. Alt bliver placeret samlet på havnen i Esbjerg.

Be the first to comment on "ESBJERG: Samarbejde om havnens liv"

Efterlad en kommentar

Din e-mail adresse vil ikke blive offentliggjort.


*