esbjerg


ESBJERG: Samarbejde om havnens liv

I forbindelse med etableringen af Danmarks største havvandsvarmepumpe i Esbjerg havn, har DIN Forsyning og Fiskeri- og Søfartsmuseet indgået en aftale om overvågning af dyrelivet….