DSB: 607 millioner i underskud – for de første 6 måneder

Resultatet for 1. halvår er væsentligt påvirket af COVID-19 – underskud før skat på 607 mio. kr.

(Link til halvårsrapporten nederst er rettet)

 • I 1. halvår 2020 har DSB haft 55,8 mio. rejser – et fald på 36 procent i forhold til samme periode sidste år
 • Efter aftale med regeringen er køreplanen gennem hele 1. halvår i væsentligt omfang fastholdt 
 • Ekstraordinære omkostningsreduktioner på 130 mio. kr. i 2020 iværksat og implementeret i lyset af det faldende antal rejser
 • DSB har benyttet regeringens hjælpepakke for hjemsendte medarbejdere
 • DSB forventer i 2020 et markant underskud på mindst 1 mia. kr. som følge af blandt andet COVID-19 restriktionerne
 • Det er aftalt med Transport- og Boligministeriet, at der inden udgangen af 2020 etableres et grundlag for regeringens stillingtagen til DSB’s fremadrettede økonomiske rammer – herunder i lyset af påvirkningen fra COVID-19
 • Høj punktlighed over kontraktmålene for såvel S-tog som Fjern- & Regionaltog 
 • De første nye el-lokomotiver forventes i drift i 4. kvartal i overensstemmelse med de oprindelige planer.
 • I 1. halvår 2020 har DSB haft 55,8 mio. rejser – et fald på 36 procent i forhold til samme periode sidste år
 • Efter aftale med regeringen er køreplanen gennem hele 1. halvår i væsentligt omfang fastholdt
 • Ekstraordinære omkostningsreduktioner på 130 mio. kr. i 2020 iværksat og implementeret i lyset af det faldende antal rejser
 • DSB har benyttet regeringens hjælpepakke for hjemsendte medarbejdere
 • DSB forventer i 2020 et markant underskud på mindst 1 mia. kr. som følge af blandt andet COVID-19 restriktionerne
 • Det er aftalt med Transport- og Boligministeriet, at der inden udgangen af 2020 etableres et grundlag for regeringens stillingtagen til DSB’s fremadrettede økonomiske rammer – herunder i lyset af påvirkningen fra COVID-19
 • Høj punktlighed over kontraktmålene for såvel S-tog som Fjern- & Regionaltog
 • De første nye el-lokomotiver forventes i drift i 4. kvartal i overensstemmelse med de oprindelige planer.

Periodens resultat samt forventninger til 2020
DSB er stærkt påvirket af COVID-19 pandemien. DSB’s rolle som udbyder af kritisk infrastruktur betyder, at vi skal bidrage med at køre tog i det omfang, som det er hensigtsmæssigt ud fra en samfundsmæssig synsvinkel, uagtet at indtægtsgrundlaget er reduceret betydeligt. På den baggrund har DSB efter aftale med regeringen i væsentligt omfang fastholdt køreplanen gennem hele 1. halvår.

Som følge af anbefalinger og restriktioner i relation til COVID-19 har DSB mistet en betydelig del af passageromsætningen, ligesom der har været et stort fald i indtjeningen fra vores kiosker. Samtidig har der kun i begrænset udstrækning været mulighed for at nedbringe omkostningerne til togdriften. For at afbøde de økonomiske konsekvenser er der iværksat og implementeret ekstraordinære omkostningsreduktioner på 130 mio. kr. i 2020 – blandt andet vedrørende markedsføring og IT.

Artiklen fortsætter efter annoncen…..

På denne baggrund realiserede DSB i 1. halvår 2020 et underskud før skat på 607 mio. kr. Resultatet er 608 mio. kr. lavere end i samme periode 2019. Passageromsætningen for perioden er faldet med 962 mio. kr. i forhold til 1. halvår 2019. For 1. halvår lå omkostningerne 222 mio. kr. under 1. halvår 2019.

DSB har valgt at benytte regeringens hjælpepakke for hjemsendte medarbejdere. Der indgår således i regnskabet for 1. halvår 68 mio. kr. i kompensation for løn til hjemsendte medarbejdere. Ordningen har været værdifuld i en meget kritisk periode.

Af- og nedskrivninger udgjorde i 1. halvår 641 mio. kr., hvilket er 283 mio. kr. lavere end i samme periode sidste år. Faldet skyldes lavere afskrivninger på togmateriel for Fjern- & Regionaltog, som i 2019 blev nedskrevet med 1,7 mia. kr.

Det er vores vurdering, at COVID-19 pandemien også for resten af året vil have en betydelig negativ indvirkning på rejsetal og økonomi. På denne baggrund forventer DSB for hele 2020 et markant underskud på mindst 1 mia. kr. Størrelsen af underskuddet er forbundet med stor usikkerhed og afhænger af, i hvilket omfang og tempo kunderne vender tilbage.

Det er aftalt med Transport- og Boligministeriet, at der inden udgangen af 2020 etableres et grundlag for regeringens stillingtagen til DSB’s fremadrettede økonomiske rammer – herunder i lyset af påvirkningen fra COVID-19.

I hvilket omfang vender kunderne tilbage?
Der blev i 1. halvår 2020 foretaget 55,8 mio. rejser med DSB mod 86,6 mio. rejser i samme periode sidste år. Dette svarer til en tilbagegang på 36 procent.

DSB kom ellers godt ind i det nye år. I januar og februar havde vi på kundesiden flere passagerer med vækst i landsdelstrafikken, i S-tog og på de regionale strækninger. Endvidere vandt DSB markedsandele over Storebælt. Det var et udtryk for, at vores strategi om at investere i rejsevækst bar frugt fra årets start.

Efter COVID-19 satte ind, faldt rejsetallene drastisk for såvel S-tog som Fjern- & Regionaltog. Da det stod værst til i slutningen af marts, faldt omsætningen med over 80 procent i forhold til samme periode i 2019. For at undgå for mange kunder i togene valgte DSB endvidere i en midlertidig periode på to måneder at ophøre med salg af Orange- og Orange Fri-billetter.

Efter påbegyndelsen af den kontrollerede genåbning af Danmark i maj og juni er kunderne så småt begyndt at vende tilbage, og der er igen blevet åbnet for salg af Orange-billetter. I juni var 66 procent af kunderne vendt tilbage i forhold til samme periode sidste år.

Hen over sommeren har DSB udbudt 1 mio. Orange-billetter til maksimalt 99 kr. for rejser overalt i Danmark. I løbet af de første 2 uger blev der solgt 244.000 Orange-billetter.

Regeringen lancerede i juni tillige en sommerpakke, som blandt andet omfattede 50.000 Rejsepas til 299 kr. Rejsepasset har kunnet anvendes til frie rejser i 8 dage på tværs af offentlige transportformer i hele landet. Samtlige Rejsepas blev solgt i løbet af 4 dage. For at sikre at både vores kunder og medarbejdere kan have en tryg rejse, har DSB iværksat en række initiativer – herunder udvikling af ny web-app, som viser belægningsgrad i S-tog, afstandsmarkeringer og ekstra rengøring af tog og stationer inklusive undervejsrengøring på rejsen. Disse initiativer skal også medvirke til at gøre det trygt at vende tilbage til toget.

”COVID-19 har skabt en helt ny virkelighed for hele den kollektive transport og for os som virksomhed. Vi følger udviklingen nøje og igangsætter løbende aktiviteter, der skal være med til at sikre, at både vores kunder og medarbejdere føler sig trygge, når de er i toget.”
Flemming Jensen, administrerende direktør

Høj punktlighed og opfyldelse af kontraktmål
Kundepunktligheden for såvel S-tog som Fjern- & Regionaltog er forbedret i forhold til samme periode sidste år og ligger med en punktlighed på henholdsvis 93,4 procent og 87,2 procent højere end i 2019 og over trafikkontraktens mål.

Kundepunktligheden er positivt påvirket af en mere robust køreplan, som betyder, at hændelser på infrastrukturen, spor og signaler påvirker driften mindre. Herudover er der færre forsinkelser fra svenske tog, fordi frekvensen i Øresundstrafikken er reduceret som følge af COVID-19. Hertil kommer, at togmateriellet viser en forbedret driftsstabilitet.

Nye moderne og miljøvenlige tog vil effektivisere togdriften
Det er DSB’s mål at udskifte de aldrende diesel-drevne tog til fordel for en moderne, ensartet elektrisk togflåde, med de fordele det giver for kunderne og miljøet. Et klimavenligt og mere bæredygtigt DSB er et væsentligt pejlemærke for os.

Indkøbet af den nye togflåde følger indtil videre stort set de oprindelige planer – men det kan ikke udelukkes, at COVID-19 pandemien kan medføre forsinkelser. Vi planlægger fortsat efter at være klar til at indsætte det nye elektriske togmateriel, i den takt Banedanmark elektrificerer jernbanen. De første af de nye Vectron el-lokomotiver er nu færdigbygget på Siemens’ fabrik og forventes sat i drift i regionaltogstrafikken på Sjælland ultimo 2020. De nye togvogne planlægges indsat i passagerdrift i 2023, mens de nye el-togsæt forventes at kunne indsættes i passagerdrift fra 2024.

Be the first to comment on "DSB: 607 millioner i underskud – for de første 6 måneder"

Efterlad en kommentar

Din e-mail adresse vil ikke blive offentliggjort.


*