Direktørskifte i Kreditbanken Sønderborg

Leif Clausen (tv.) og Hans Iversen foran Kreditbankens afdeling i Sønderborg. Pressefoto

Filialdirektør Leif Clausen går på pension i løbet af sommeren. Hans Iversen, der i dag er senior-erhvervsrådgiver i afdelingen, afløser Leif Clausen.

-Jeg har vurderet, at tiden nu er moden til at takke af fra jobbet for at kunne bruge mine kræfter og min tid fuldt ud på det gode liv i den tredje alder. For mine godt og vel 60 år fortæller mig, at tidspunktet nu er det helt rigtige for mig, fortæller Leif Clausen, der i løbet af sommeren stopper som filialdirektør i Kreditbanken i Sønder-borg.

Leif Clausen begyndte sit bankliv i 1983

Det var som elev i Sydbank i Sønderborg. Men allerede 5 år senere – i øvrigt på sin 25-årige fødselsdag – stod den på udnæv-nelse til fuldmægtig i afdelingen i Augustenborg. Og efter en tur på Sydbanks centrale kreditkontor i 1994/1995 udnævntes Leif Clausen til sekretariatschef i Sydbank i Sønderborg. Fra 1999 rundede han Sydbank-karrieren af med et job som erhvervschef i Nordborg.

I 2006 tog Leif Clausen springet til Kreditbanken i Sønderborg for at blive erhvervskundechef. Og i 2015 udnævntes han så til filialdirektør i filialen, som han i høj grad har medvirket til at udvikle kundemæssigt, forretningsmæssigt og medarbejdermæssigt.

Leif Clausen er dedikeret øbo

Han har boet hele livet på Als, og han har arbejdsmæssigt været fast forankret på Als stort set hele livet. Og gælder det ferierne, så har Gran Canaria været det foretrukne mål. Således har han sammen med sin samlever Lene de seneste 10 år rejst 17 gange til Gran Canaria. Parret har forelsket sig så meget i øen, at de har lejet en lille lejlighed for at være på Gran Canaria i vinterhalvåret – dog med en lille afstikker hjem til Als omkring jul og nytår. Børn og børnebørn kalder fra det danske. Sommerhalvåret skal holdes hjemme i Augustenborg for bl.a. at passe deres gamle, nedlagte husmandssted, som fyldte 100 år i april i år. Der vil også blive tid til at gå til hånde ved familie, naboer og selvstændige i omgangskredsen, når der er behov for det. Og tid til en ekstra udlandsrejse i ny og næ.

Hans Iversen glæder sig til sit nye job

-Jeg ser meget frem til at tage over efter Leif. For han afleverer en afdeling i fin form, udtaler Hans Iversen. -Han har gjort det nemt for mig.

Hans Iversen er en erfaren herre med et alsidigt CV. Han er uddannet landmand og ejer familiegården Grønvang i Stenderup. Landbruget er siden 2006 dog bort-forpagtet til en lokal landmand, mens skov-bruget fortsat er på egne hænder. Fra 2006 til 2014 bestred Hans forskellige jobs i Nordea Fra 2014 til 2019 var han virk-somhedsrådgiver i LandboSyd indtil han skiftede til et job som senior-erhvervs-rådgiver i Kreditbanken i Sønderborg.

Hans Iversen får energi ved at passe og ride på de islandske heste på gården. Tidligere, da benene kunne holde til det, har han gennemført flere maratonløb. Fællesskabet dyrker han med venner og jagt. Og når der skal slappes af, så sker det bedst i køkkenet, hvor Hans eksperimen-terer med nye opskrifter – for det meste til glæde for familien og venner.

Hans er gift med Hanne og sammen har parret 3 børn i alderen 26 til 31 år.

Banken inviterer til reception

Der vil senere på sommeren blive lejlighed til at hilse af med Leif Clausen og sige goddag til Hans Iversen, når banken inviterer til reception.

Kilde: Kreditbanken