Direkte linje til sygehusledelsen

I anledning af den årlige ’Hvad er vigtigt for dig’-dag den 9. juni har patienter og pårørende mulighed for at ringe ind og få en snak med sygehusledelsen.

– Den viden, patienter og pårørende kan tilføre et patientforløbet, er af uvurderlig betydning, siger adm. sygehusdirektør Charlotte R. Josefsen.

Hvad er vigtigt… i en Corona-tid?

– Vi er i en situation, hvor vores afdelinger i en periode har måttet arbejde under nye betingelser for at undgå spredning af coronavirus, fortsætter sygeplejefaglig direktør Ole Ryttov.

– Det kan måske give anledning til en anden type spørgsmål – nemlig, hvad der er vigtig for patienten og de pårørende i en tid med restriktioner: Hvad skal der til for at patienten er tryg ved at komme? Og hvad kan vi gøre i en situation, hvor pårørende ikke kan komme frit på besøg?

Hele sygehuset er med

Op til dagen har vi på de sociale medier spurgt patienter og pårørende ’hvad er vigtigt for dig i mødet med psykiatrien?’

På Psykiatrisk Afdeling Aabenraa har ledelsen også valgt at åbne telefonen for patienter og pårørende.

– Vi har en løbende dialog i hverdagen – men ved at åbne op for telefonen kan vi få nogle anderledes snakke med de patienter og pårørende, der kommer hos os, siger ledende overlæge Lene Høgh fra afdelingen.

I PsykInfo markeres ’Hvad er vigtig for dig’-dagen i år med online debat på PsykInfos Facebook-profil, mandag den 8. juni kl. 15-16, hvor sygeplejefaglig direktør Ole Ryttov, som en optakt til dagen, deltager i en snak om betydningen af en åben dialog med patienter og pårørende.

Psykiatrien i Region Syddanmark har tradition for at samarbejde tæt med patienter og pårørende om udviklingen af patientforløbet, bl.a. i Psykiatrisk Dialogforum med deltagelse af politikere og patient- og pårørenderepræsentanter – i Patient- og Pårørenderåd i afdelingerne – og ud fra årlige tilfredshedsundersøgelser.

Om ’HVad er vigtigt for dig’-dagen

Dansk Selskab for Patientsikkerhed står bag dagen, hvor sundhedsprofessionelle på de danske sygehuse spørger patienter og pårørende om, hvad der er vigtigt i mødet med sundhedsvæsenet. Læs mere på www.vigtigtfordig.dk. Følg også med på Facebook for henholdsvis Psykiatrien i Region Syddanmark og PsykInfo Region Syddanmark.

Åben telefon, tirsdag den 9. juni:

Kl. 11-12.30: sygeplejefaglig direktør Ole Ryttov, tlf. 99 44 48 03

Kl. 12.30-14.00: adm. sygehusdirektør Charlotte R. Josefsen, tlf. 99 44 48 01

Kl. 10-11: funktionsleder Louise Brix Sønderup, Psykiatrisk Afdeling Aabenraa, 99 44 56 51

Kl. 10-12: funktionsleder Karin Friis, Lokalpsykiatri Aabenraa, 29 16 42 92

Kl. 15-17: ledende overlæge Lene Høgh, Psykiatrisk Afdeling Aabenraa, 99 44 55 20

Be the first to comment on "Direkte linje til sygehusledelsen"

Efterlad en kommentar

Din e-mail adresse vil ikke blive offentliggjort.


*