Corona – 334 nye smittede – 55 indlagte

Statens Serum Institut bekræfter dagens tal til bl.a 334 nye smittede med Covid 19. i alt er der nu 55 indlagte med Covid 19. Der er nye tiltag undervejs i Københavns-området.

På baggrund af den bekymrende situation i hovedstadsområdet, og på daværende tidspunkt i Odense Kommune, iværksatte sundhedsmyndighederne d. 7. september 2020 en række særlige tiltag målrettet Odense Kommune og 17 kommuner i hovedstadsområdet, der løber frem til d. 22. september 2020. Læs “Information om udbrudshåndtering i Københavnsområdet og Odense Kommune” (pdf).

Som følge af den fortsat høje, og i nogle kommuner stadigt stigende, smittespredning, de fortsatte udfordringer i nattelivet samt en stigning i antal indlagte har sundhedsmyndighederne vurderet behov for iværksættelse af følgende midlertidige tiltag i de 17 kommuner i hovedstadsområdet:

  • Den tilladte åbningstid for restauranter, barer, caféer og lignende serveringssteder med bevilling hertil begrænses til kl. 22.00 med virkning fra den 17. september 2020. Dette suppleres af skærpet opsyn fra politiet med områder med risiko for større forsamlinger (hotspots) med henblik på udstedelse af egentlige opholdsforbud, f.eks. ved sammenstimling, når serveringssteder lukker. Muligheden, for at serveringssteder kan holde åbent mellem kl. 22.00 – 05.00 med henblik på at sælge take-away og for private fester, hvor deltagerne i det væsentlige kender hinanden i forvejen, gælder ikke i de pågældende kommuner.
  • Der indføres krav om brug af mundbind eller visir på restauranter, barer, caféer og lignende serveringssteder – dog ikke, når man sidder ned. Kravet gælder både gæster og ansatte, der har kontakt med gæster. Der vil gælde samme undtagelser for brug af mundbind som i kollektiv transport (børn mfl.).
  • Der indføres krav til skiltning, der angiver, hvor mange personer der maksimalt kan være i en restaurant, bar, café og lignende serveringssted for at opfylde kvadratmeterkravet i bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af COVID-19. Dette skal blandt andet styrke politiets muligheder for at håndhæve overholdelsen heraf.
  • Skærpet fokus på overholdelse af kravet om 1 meters afstand (næse-til-næse) for gæster i restauranter, på barer, caféer og lignende serveringssteder til videre udmøntning i sektorpartnerskabsretningslinjerne. Ejere af serveringssteder bør i relevant omfang medvirke til at sikre, at gæster, der opholder sig uden for serveringsstedet, kan overholde anbefalingen om afstand på 1 meter.
  • Bryllupper, konfirmationer og lignende helt særlige mærkedage, som allerede er planlagt, kan afholdes, hvis det er muligt at overholde Sundhedsstyrelsens gode råd om ’Private arrangementer, fester og fejringer i en tid med COVID-19’, men bør under alle omstændigheder slutte senest kl. 22.
  • Der opfordres til, at andre arrangementer, fester og fejringer i private hjem ikke afholdes med andre end den nærmeste, snævre omgangskreds.
  • Ordningen for afvikling af superligakampe med flere end 500 personer til stede finder ikke anvendelse.

De nye tiltag målrettes hovedstadsområdet og gælder for følgende kommuner:

• Albertslund Kommune
• Ballerup Kommune
• Brøndby Kommune
• Dragør Kommune
• Frederiksberg Kommune
• Gentofte Kommune
• Gladsaxe Kommune
• Glostrup Kommune
• Herlev Kommune
• Hvidovre Kommune
• Høje-Taastrup Kommune
• Ishøj Kommune
• Københavns Kommune
• Lyngby-Tårbæk Kommune
• Rødovre Kommune
• Tårnby Kommune
• Vallensbæk Kommune

Tiltagene gælder fra den 17. september og foreløbigt frem til den 1. oktober. De iværksatte tiltag fra den 7. september, som skulle være udløbet den 22. september, forlænges desuden for hovedstadsområdet (ovenstående kommuner) til den 1. oktober. Tiltagene af den 17. september gælder ikke for Odense Kommune.

Det bemærkes, at det, afhængig af den forsatte smitteudvikling, kan blive nødvendigt at iværksætte yderligere tiltag med henblik på at inddæmme smitten.


Sidst opdateret 15-09-2020

Be the first to comment on "Corona – 334 nye smittede – 55 indlagte"

Efterlad en kommentar

Din e-mail adresse vil ikke blive offentliggjort.


*