Bæredygtig vækst 2.0: Hele Aabenraa Byråd indgår bæredygtigt og velfærdsorienteret budgetforlig

Mandag eftermiddag blev budgetforliget i Aabenraa Kommune, som hele byrådet står bag, præsenteret på rådhuset. Budgetforliget bygger videre på ambitionerne om, at Aabenraa Kommune udvikler sig til et endnu bedre sted at bo, vokse op, arbejde og drive virksomhed i. Dyk ned i udvalgte nedslag i budgetaftalen her. Grafik: Aabenraa Kommune

Budgetforliget for Budget 2021 i Aabenraa Kommune har hele Aabenraa Byråd bag sig og har titlen Bæredygtig Vækst 2.0. Dette års budgetforlig med tydelige prioriteringer af blandt andet velfærd og bæredygtighed udgør et solidt grundlag for at tage det videre arbejde med stabil, ansvarlig og bæredygtig vækst til det næste niveau. Folketingets udligningsreform sikrer Aabenraa Kommune en økonomisk stabilitet og forudsigelighed på indtægtssiden i årene, der kommer. Årsagen hertil er, at finansieringstilskuddet er gjort permanent, Aabenraa Kommune modtager kompensation for udgift til grænsependlerne samt en andel af puljen, der giver tilskud til ø- og yderkommune.

Udvikling og investering
Budgettet for 2021 har en række markante investeringer, hvor der blandt andet bliver afsat 30 millioner kroner til en ny daginstitution i Aabenraa Syd, 60 millioner kroner til samling af HjælpemiddelHuset, Træning og Forebyggelse samt Montagen i nye rammer ved den tidligere Rødekro Skole og 33 millioner kroner til en ny pumpestation ved Mølleåen. Derudover opgraderes den populære ordning om økonomisk støtte til pasning i eget hjem til 1,3 millioner kroner, som i samme ombæring gøres permanent. Sammen med statslige midler styrker Aabenraa Kommune igen folkeskolerne med 1.000 kroner per elev. Der er tale om et varigt løft, og pengene er til fri disposition på den enkelte skole, så de bliver prioriteret bedst muligt.

Tryghed for alle
Som en del af budgetforliget er parterne også enige om at afsætte 17 millioner kroner ekstra til ny asfalt og belægning til kommunens veje, cykelstier, fortove og stier. Det skal være med til bevare og fortsat udbygge kommunens høje vejkapital, så borgerne sikres tryg og sikker fremkommelighed på vedligeholdte og gode veje og fortove. Ligesom resten af landet og verden har Aabenraa Kommune også mærket konsekvenserne af COVID-19. Hele byrådet har i budgettet derfor sat ekstra fokus på hygiejne og rengøring og afsat 500.000 kroner til en hygiejnefaglig medarbejder. Gennem kompetenceudvikling og information skal medarbejderen være med til at sikre, at borgere, brugere og ansatte har adgang til hygiejneviden og får tilegnet kompetencer inden for god hygiejne.

Grønne ambitioner
Aabenraa Kommune sætter med Budget 2021 desuden yderligere handling bag de bæredygtige og klimamæssige ambitioner. For med deltagelse i partnerskabet DK2020 løftes den miljømæssige dimension, og der afsættes 4,5 millioner kroner til klimaplanlægning, som omfatter, at Aabenraa Kommune vil deltage i partnerskabet om udarbejdelse af klimaplaner i hele Danmark. Derudover videreføres en ramme i 2021 på 2,35 millioner kroner til energioptimering og rådgivning på kommunens institutioner, og der finansieres også en undersøgelse af muligheden for at elektrificere færgen til Barsø. Læs mere om indholdet i det vedhæftede budgetforlig eller dyk ned i udvalgte emner i det vedhæftede faktaark.

Be the first to comment on "Bæredygtig vækst 2.0: Hele Aabenraa Byråd indgår bæredygtigt og velfærdsorienteret budgetforlig"

Efterlad en kommentar

Din e-mail adresse vil ikke blive offentliggjort.


*