SE VIDEO – Arwos i Aabenraa: Ny affaldspresse løser flere udfordringer

Fredag eftermiddag blev den nye affaldspresse indviet på den nye omlastestation på Arwos Deponi i Aabenraa.

Bestyrelsen fra Arwos og borgmester Thomas Andresen deltog i indvielsen og præsentatinen.

På omlastestationen skal restaffald og madaffald fra husstandsindsamlingen i fremtiden omlastes og komprimeres, inden det sendes videre til hhv. forbrænding og forarbejdning.

Projektet er en forudsætning for at kunne indsamle madaffald i forbindelse med affaldssorteringen, som træder i kræft efteråret 2022

Når omlastningen i fremtiden sker under tag, minimeres risikoen for at affald flyver rundt i nærområdet.

I dag foregår selve omlastningen så at sige på den bare jord på deponien. Det vil sige at madaffald, kød, brød, papir og alt det andet vi smider i affaldsspanden i princippet er tilgængelig for fugle og dyr.

Når den nye presse kommer i brug stopper det. Her bliver hver enkelt transport af affald hældt ned i en tragt under tag og i et lukket system.
En presse trykker med op til 70 tons kraft og komprimerer affaldet og trykker det direkte ud i en lukket contaner. Affaldet er således klar til at blive transporteret til forbrænding, biogasanlæg eller andre steder – afhængig af hvilke affaldstype den pågældende skraldebil har hentet.

Man løser flere udfordringer med den nye presse – transporten bliver mere effektiv – ingen risiko for at madaffald ender i vilde dyrs maver (smittefare) og det bliver også mere sikkert for medarbejderne.

Og så må mågerne jo gå sultne i seng når anlægget kører.

Anlægget tages for alvor i brug næste år og opfylder således det nye regulativ.