Aabenraa/Sønderborg: Nu kan du være med til at styrke udviklingen i dit lokalområde med 15 millioner kr.

Søndag den 5. juni er det både Grundlovsdag og Fars Dag. Og vejret er med begge - foto optaget her til morgen kl. 05.31 i Aabenraa. Foto: Erik Egvad Petersen - www.sydnyt.dkFoto: Erik Egvad Petersen - www.sydnyt.dk

I april måned blev der afholdt informationsmøde om etableringen af den nye LAG for perioden 2023-2027. På mødet blev det besluttet at LAG Sønderborg-Aabenraa skulle fortsætte med forberedelsen til etableringen af den nye LAG med Merethe Juul som kontaktperson.  I forlængelse af mødet indkaldes der nu til stiftende generalforsamling, som vi håber at mange har lyst til at deltage i. Den nye LAG forventes at have en total projektbudgetramme på 15.190.560 kr. til rådighed – svarende til lidt over 3 mio. kr. pr. år i perioden.

LAG Sønderborg-Aabenraa indbyder hermed alle interesserede til stiftende generalforsamling af den nye lokale aktionsgruppe (LAG) i Sønderborg og Aabenraa kommuner for perioden 2023-2027.

Hvad er LAG?

De lokale aktionsgrupper (LAG) er med til at skabe udvikling, innovation og vækst i landdistrikterne og i lokalsamfundene blandt andet ved at give tilskud til relevante projekter.

Den stiftende generalforsamling afholdes mandag 22. august 2022 kl. 19.30 i Medborgerhuset Damms Gård, Gråstenvej 12, 6200 Aabenraa med følgende dagsorden:

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Valg af stemmetæller
  4. Forslag til vedtægter og godkendelse heraf
  5. Valg ifølge vedtægter

5.1  Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og forperson.

5.2  Valg af revisor.

  1. Eventuelt

Tilmelding

Af hensyn til planlægningen er det nødvendigt  at du tilmelder dig senest 19.08.2022 ved at fremsende en e-mail med dit navn, bopælsadresse, telefon og e-mail til undertegnede.

Forslag til vedtægter

Fremsendes efter modtagelse af din tilmelding til den stiftende generalforsamling.

Kilde: LAG Sønderborg-Aabenraa