Aabenraa Kommune godkender planer for stort solenergianlæg

Byrådet i Aabenraa Kommune har onsdag godkendt planer om solenergianlæg ved Hjolderup og Fogderup. Anlæggene er et stort skridt i Aabenraa Kommunes ambitioner for grøn energi.

Det nye solenergianlæg ved Hjolderup og Fogderup bliver med sine 300MW grøn strøm et af Danmarks største anlæg. Anlæggene spiller ind i Aabenraa Kommunes ambition om i fællesskab med borgere og virksomheder at skabe en mere bæredygtig udvikling.

Når de nye solenergianlæg står færdige, vil de producere strøm svarende til cirka 75.000 husstandes årlige elforbrug. Vedtagelsen af lokalplanen på cirka 340 hektar vil være Aabenraa Kommunes største lokalplan.

– Solenergianlæg er i overensstemmelse med Aabenraa Kommunes målsætning om at øge produktionen af vedvarende energi. Der bliver talt meget om klima, men efter vedtagelsen af vores strategi for bæredygtig udvikling kan vi handle på en mere slagkraftig måde. Vi vil gerne være med til at tage et lokalt medansvar i de miljømæssige udfordringer, vi alle står overfor.  I kommunen har vi mange produktionsvirksomheder, og solenergianlæg, som forsyner os med bæredygtig el, er et skridt i den grønne retning, siger borgmester Thomas Andresen og fortsætter:

– Området er ideelt til solenergianlæg, da den energimæssige infrastruktur er helt i top. Der er samtidig en stor fordel i at samle strømproduktionen få steder fremfor at sprede solenergianlægget over mange mindre arealer.

I forbindelse med vedtagelsen har Aabenraa Kommune gennemført en offentlig høringsproces og en miljøvurdering i tilknytning til forslaget.

– Vi har haft en konstruktiv høringsproces, som har medført flere gode forslag fra borgere i området. Det har blandt andet betydet, at vi har samlet anlægget på færre steder. Jeg glæder mig over, at vi i Aabenraa Kommune kan være med til at tage ansvar for miljøudfordringerne, og jeg mener også, at vi som Danmarks 9. største kommune målt på areal har en forpligtigelse til at være med på den grønne dagsorden, siger formand for Vækstudvalget for Land og By, Philip Tietje og fortsætter:

– Foruden klima- og miljøgevinsterne er godkendelsen af lokalplanen også med til at sikre, at en stor investering på sigt kan gavne erhvervsudviklingen i Aabenraa Kommune. Det synes jeg, vi skal glæde os over.

Godkendelsen af lokalplanen giver forudsætning for, at projektet, som er finansieret af European Energy, der er en dansk virksomhed med vind- og solprojekter i det meste af Europa, kan sættes i gang.

Ifølge administrerende direktør Knud Erik Andersen er projektet et resultat af et godt samarbejde mellem lokale lodsejere og borgere, Aabenraa Kommune og European Energy:

– Samarbejde er helt afgørende for, at et solenergianlæg af denne størrelse skal lykkes. Gennem hele processen har vi haft en meget konstruktiv dialog med kommunen, men det har også været en meget konstruktiv tilgang vi er blevet mødt med hos de lokale borgere, der bliver berørt af anlæggets placering, siger Knud Erik Andersen.

Placeringen af anlægget erudvalgt ud fra fire hensyn:

• Det bliver nabo til Energinets transformerstation ved Kassø og kan derfor tilkobles højspændingsnettet direkte og dermed til det europæiske energimarked.

• Anlæggetbliver nærmeste nabo til tre datacentergrunde ved Kassø, som vil have behov for store mængder grøn strøm.

• Anlægget placeres i et område, hvor der allerede i dag er en række tekniske installationer, herunder højspændingsmaster, biogasanlæg og vindmøller.

•                          Der udtages såkaldte lavbundsjorde og mindre jordbrugsegnede arealer af intensiv dyrkning.

Efter planen går arbejdet med solenergianlægget i gang i begyndelsen af 2021.