Vores plastik skal være grøn

Regeringen sætter ny grøn retning for forskningen. Et af fire indsatsområder er reduktion og genanvendelse af plastik. Ny grøn forskning og teknologi er et vigtigt skridt mod at få plastik ud af forbrændingsovnen, siger miljøminister Lea Wermelin i en pressemeddelelse.

Plastik. Du bruger det til madpakken. Det er i din fleecetrøje. Din shampoo, mayonnaise og gulerødder kommer indpakket i det. Det er i vores fjernvarmerør, biler og vindmøller.
Kort sagt, plastik har mange funktioner, vi bruger det til alt muligt – og vi bruger meget af det. Og når vi er færdige med det, smider vi det meste ud til forbrænding. Regeringen har netop lanceret en ny grøn forskningsstrategi, som skal styrke grøn forskning og teknologiudvikling. Og en af de fire konkrete forskningsmissioner i strategien er ”Genanvendelse og reduktion af plastaffald”.

Fokus her er på reduktion af affald, bedre sortering og genanvendelse af plastikaffald til nye plastikprodukter, og at plastprodukter designes til at bruges flere gange – I dag går mere end 80 procent af vores samlede plastikaffald op i røg i de store forbrændingsovne, og udleder CO2. Det er spild af produkter, som det har kostet energi og naturressourcer at lave. Derfor sætter vi nu skub i at få udviklet fremtidens grønne teknologier, som kan hjælpe os til at reducere forbruget af plastik og genbruge og genanvende det igen og igen – og igen, siger miljøminister Lea Wermelin.

En ud af fire grønne missioner

Der forbrændes i dag omkring 370.000 tons plastikaffald om året i Danmark. Det tal skal reduceres væsentligt, så CO2-udledningerne fra affaldssektoren nedbringes markant. Regeringen og partierne bag affaldsaftalen har som vision en klimaneutral affaldssektor i 2030, og målet er at fjerne 80 procent af plastikaffaldet fra forbrændingsanlæggene i 2030. En del af vejen mod målet er, at danskerne fra næste sommer skal sortere plastikaffald på samme måde i hele landet, så det kan genanvendes. Forskning og udvikling af nye grønne teknologier til genanvendelse og materialer og produkter, der nemmere kan genanvendes, er også helt afgørende for at nå målet. – Danmark skal være et foregangsland i at genbruge og genanvende plastik. Allerede fra næste sommer skal vi sortere vores plastikaffald ens i hele landet, så vi nemmere kan genanvende det. Jeg har besøgt mange fremsynede virksomheder i Danmark, som har vist, at det kan lade sig gøre at udvikle nye måder at genanvende mere plast og skabe nye grønne arbejdspladser. Det skal vi have mere af. Med plastmissionen i den grønne forskningsstrategi kan vi få endnu flere danske forskere og virksomheder i den grønne førertrøje, siger miljøminister Lea Wermelin.

Fakta:

Regeringen har lanceret en grøn forskningsstrategi, som skal styrke forskningsindsatsen på de områder, hvor der er størst potentiale for grøn forskning og teknologiudvikling. Regeringen har udpeget fire konkrete forskningsmissioner på områder, hvor der er særligt behov for at accelerere udviklingen af grønne løsninger for at nå klimamålsætningerne: Fangst og langring eller anvendelse af CO2 Grønne brændstoffer til transport og industri (Power-to-X) Klima- og miljøvenligt landbrug og fødevareproduktion Genanvendelse og reduktion af plastaffald Missionen ”Genanvendelse og reduktion af plastaffald” dækker nye teknologier og fremstillingsmetoder, der kan sikre affaldsreduktion og bedre sortering og genanvendelse af plastikaffald, herunder plastikholdige tekstiler, til nye produkter. Udvikling af plastikprodukter, der er designet til genbrug eller genanvendelse, både med hensyn til den kemiske sammensætning af plastråvaren og tilsætningsstofferne og sammensætningen af materialer i det enkelte plastikprodukt eller stykke tekstil. Missionerne skal føres ud i livet af grønne forsknings- og innovationspartnerskaber, der samler de nødvendige aktører på tværs af forskningsinstitutioner, virksomheder, myndigheder m.v. om den enkelte mission.

Midlerne til missionerne skal forhandles i efteråret 2020 i forbindelse med forhandling af forskningsreserven for 2021. Midlerne til plastmissionen kommer fra forskningsmidlerne, og det foreslås, at midlerne udmøntes via Innovationsfonden. Fonden skal udbyde midlerne i konkurrence med henblik på, at vidensinstitutioner, erhvervsliv, offentlige parter og innovationsaktører går sammen om at ansøge om en partnerskabsbevilling. Læs mere om den grønne forskningsstrategi på Udannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside her  

Be the first to comment on "Vores plastik skal være grøn"

Efterlad en kommentar

Din e-mail adresse vil ikke blive offentliggjort.


*