plastaffald

Vores plastik skal være grøn

Regeringen sætter ny grøn retning for forskningen. Et af fire indsatsområder er reduktion og genanvendelse af plastik. Ny grøn forskning og teknologi er et vigtigt…Slut med at brænde plastaffald i Danmark

Regeringen vil have CO2-regningen for affald ned Plastikaffald skal ud af forbrændingsanlæggene, og danskerne skal sortere affald i langt højere grad. Regeringen foreslår en stribe…