Udviklingen af vindmøller kræver verdensførende testcentre – Ballum eller Thy

Globalt er der en hård kamp om at komme først med mere effektive vindmøller, som kan bidrage til kampen mod klimaforandringerne. Inden for få år er der risiko for, at vindmøllerne vil vokse ud af de to nuværende testcentre, som vi har i Danmark. Derfor er der brug for nye og verdensledende faciliteter, hvor vindmølleproducenterne kan teste fremtidens møller.

Efter en længere screeningsproces er der nu to områder tilbage, som egner sig til et kommende tredje testcenter for vindmøller. Forligskredsen besluttede i sidste uge at fortsætte med et område, som ligger enten ved Ballum i Sønderjylland – syd for dæmningen til Rømø. Eller i en forlængelse mod nord af det nuværende testcenter i Østerild i Thy.

– Det er glædeligt, at der er politisk opbakning til at etablere flere testpladser. Begge områder er anvendelige for vindmølleindustrien. Der er de rigtige vindforhold. Og der er fornuftig adgang til en havn, så vinger, tårne og naceller, som er ”huset” på toppen af møllen, kan komme til og fra testcentret uden store gener for lokalbefolkningen, siger Jan Hylleberg, viceadm. direktør i Green Power Denmark.

Vindmølleteknologien har været gennem en fantastisk udvikling de seneste 50 år. I dag er de største møller på markedet omkring 300 meter høje til øverste vingespids, og de producerer på en time nok strøm til at dække 3-4 husstandes årlige forbrug. Men udviklingen stopper ikke her.

– Det er en imponerende bedrift, som viser vigtigheden af at kunne udvikle og teste stadig mere effektive vindmøller her i Danmark. Men konkurrencen fra udenlandske virksomheder er stor, og der er ingen tvivl om, at teknologiudviklingen fortsætter, og der er behov for de bedste testmuligheder i Danmark, hvor vindmølleindustrien kan teste møller på op til 450 meter, siger Jan Hylleberg.

Udviklingsarbejde er vigtigt

Vindmølleindustrien har i de senere år været i en økonomisk presset periode på grund af mangel på ordrer og stigende omkostninger til materialer. Det har fået en række virksomheder til offentligt at lufte et ønske om, at kunderne skal efterspørge flere møller af samme type, så det i højere grad bliver muligt at industrialisere processerne i stedet for at jagte nye og større møller i et meget hurtigt tempo.

– Alle virksomheder har brug for at høste gevinsten af det udviklingsarbejde, de laver for at være profitable. Men vindmøllebranchen er i en hård global konkurrence, og teknologiudviklingen stopper ikke, selvom den måske kører i et andet tempo, siger Jan Hylleberg.

Verdensledende testfaciliteter af prototypevindmøller vil påvirke lokalområdet. Men Jan Hylleberg minder om, at testcentret i Østerild har været en stor gevinst for både miljøet og den lokale økonomi. Fugle og andet dyreliv trives langt bedre i dag, end det gjorde i den plantage, der lå i området, før vindmøllerne kom. Medarbejdere og aktiviteter på testcentret – og de mange turister, som kommer forbi – skaber liv og omsætning i og omkring Østerild by.

Endelig må vi ikke glemme, at vindmøller er en af de mest effektive teknologier, som vi har til at bekæmpe klimaforandringerne.

– Vindmøller er i dag den mest konkurrencedygtige energiteknologi på markedet, og de kan levere store mængder grøn strøm. Derfor bliver vindmøller afgørende i den globale kamp mod klimaforandringerne. Danmark har alle muligheder for fortsat at være verdens førende producent af vindmøller. Men det kræver fortsat udvikling af testfaciliteterne, så der også i fremtiden er gode forhold til at udvikle og teste vindmøller, siger Jan Hylleberg.

Kilde: Green Power Denmark