Torskestop for lystfiskerne

Så kom det endelig.

Torskestoppet for lystfiskere i hele Østersøen.

Lige nu må lystfiskerne tage 1 torsk med hjem pr. dag pr. lystfisker.

Det er slut fra 1. januar 2024.

Så er torsken nemlig totalfredet.

Minister for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Jacob Jensen (V) siger:

”Mange af fiskebestandene i Østersøen har det dårligt. Det er igen i år slået fast i den biologiske rådgivning for Østersøen. Fiskerne spiller en vigtig rolle for lokalsamfundene langs de danske kyster, og det er afgørende, at det danske fiskerierhverv er både økonomisk og miljømæssigt bæredygtigt. Derfor er det også nødvendigt, at vi holder en hånd under fiskerierhvervet, der står i en svær tid. Med aftalen sikrer vi, at fiskeriet kan fortsætte efter de arter, der ifølge biologerne faktisk har det godt, såsom rødspætte og brisling.”

– Torsken skal have en pause

Særligt for torskebestandene er den biologiske rådgivning til fiskekvoterne lav. Med aftalen om fiskekvoter for 2024 er torskekvoten i den vestlige Østersø fastsat 31 procent lavere end sidste år og kan i 2024 udelukkende bruges til bifangst.

Det betyder også, at det rekreative fiskeri efter torsk lukkes i hele Østersøen. I 2022 stod det rekreative fiskeri for 68 procent af det samlede fiskeri af torsk i den vestlige Østersø.

En række lande er enige om at se på mulighederne for rekreativt fiskeri efter torsk, når torskebestanden har det bedre.

Minister for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Jacob Jensen (V) siger:

”Torsken skal have en pause. Det betyder, at det desværre ikke vil være muligt at fiske direkte efter torsk i Østersøen som erhvervsfisker. Samtidig stopper vi nu også for det rekreative torskefiskeri i hele Østersøen i 2024. Selvom én torsk pr. mand om dagen – sådan som reglerne er i dag – lyder af lidt. Så vil en lukning af det rekreative fiskeri være et vigtigt bidrag til at få vendt den negative udvikling for torsken i Østersøen.”

Kilde: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri